tümör Haberleri

TÜMÖR NEDİR?

Tümör, bir diğer adı ile de Ur, genel olarak dokularda gelişen herhangi bir şişliğe, daha sıklıkla kullanılan hali ile de iyi ya da kötü huylu kitlesel neoplazi dokusunun kendisine verilen addır. Tümörlerin temel 3 özelliği vardır. Bunlar: Tümörler amaçsızca ürerler. Çünkü otonomi kazanmışlardır.

Bir tümörün tam yerini ve nereye kadar yayıldığını belirlemek için röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi tanı yöntemleri kullanılır. Tümörün kötü huylu olup olmadığını belirlemek için biyopsi ile hücre örneği alınır ve bir patoloji uzmanı tarafından mikroskop ile analiz edilir.

Normalde DNA’mızı oluşturan genlerimiz hücre büyümesini ve bölünmesini kontrol eder. Hasar görmüş veya ihtiyaç duyulmayan hücreler sağlıklı olanlara yer açmak için ölür. Tümörler hücre DNA’sında hücrelerin büyümesini kontrol eden genlerdeki hasar ve mutasyonlar nedeniyle oluşur. Bunun sonucunda bazı hücreler hızlı ve kontrolsüz şekilde çoğalarak dokulara zarar verebilen kötü huylu (malign) tümörleri oluşturur.

Diğer mutasyonlar daha az agresif, kanserli olmayan, yavaş büyüyen iyi huylu (benign) tümörleri oluştururlar. İyi huylu tümörler genellikle yakındaki organları ve dokuları istila etmezler, normal dokuyu yana iterler.

Solid (katı) tümörler, genellikle kist veya sıvı alan içermeyen anormal doku kitleleridir. İyi huylu veya kötü huylu olabilirler. Bu tümörler vücudun her yerinde oluşmasına karşın daha çok göğüste, karaciğerde ve koltuk altında görülür. Katı tümörler onları oluşturan hücrelerin tipine göre adlandırılırlar. Sarkom, karsinom ve lenfoma katı tümörlere örnek olarak verilebilir. Lösemide genellikle katı tümör oluşmaz.