salgın Haberleri

SALGIN NEDİR? KELİME ANLAMI NEDİR?

Epidemiyolojide, salgın belli bir insan popülasyonunda, belli bir periyotta, yeni vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden fazla etki gösteren hastalıktır. "Beklenen"in ne olduğuna bağlı olarak salgının tanımlanması subjektif olabilir. Bir salgın lokal, daha genel ve hatta dünya çapında olabilir.

Salgın, kısa bir zaman içinde çevredeki insanların, hayvanların ya da bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan (hastalık) ; bir hastalığın ya da başka bir durumun birçok kimseye, hayvana ya da bitkiye birden bulaşması, şeklinde tanımlanmaktadır.