istifa Haberleri

İlgili iş kanunu hükümlerine uygun çalışma sürecindeki personelin kişiye özel nedenler veya genel gerekçeler sebebiyle o işyerinde çalışma faaliyetine belirli veya belirsiz kısmi süreliğine veya süresiz olarak ara vermesi olarak da tanımlanabilir. Personelin bu süreçler içinde iş kanunu esaslarından doğan temel hakları korunur.