Bakan Albayrak'tan müjde üstüne müjde!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve milli enerji kaynaklarının artırılması projesi ekonomi paketinde önemli düzenlemelerle desteklendi. Ürettiği elektriği satanlar gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alındı. Küçük LPG dağıtıcılarının stok yükümlülüğü kaldırılırken, kesintisiz doğalgaz tüketimi için anlık bozu gazı ve sıkıştırılmış gaz ithalatı yapılabilmesi sağlanıyor.

Meclis'e sunulan ekonomi paketinin önemli ayağını oluşturan enerji sektörüne yönelik düzenlemeler şöyle:

YENİLENEBİLİR ENERJİYE TEŞVİK

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi teşvik ediliyor. Sahibi olduğu ya da kiraladığı konutta, lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kW olan, elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf kapsamında sayılıyor. Bu şekilde ürettikleri elektriği tedarik şirketlerine satan kişilerin belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak. Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalarda, taşınmaz mallarının sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğunu iddia edenler dava açmadan önce mallarının da kamulaştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliğe başvurabilecek. Başvurular valilikçe kurulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.

STOK ZORUNLU DEĞİL

Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor. Petrol hakkı sahibi şirketlerin mücbir sebep hallerinin kapsamının kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer halleri kapsayacak şekilde tanımlanması ile yatırımların korunması sağlanıyor.

BORDA AR-GE DESTEĞİ ARTIYOR

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün Ar-Ge projelerinde, desteklerin açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü idareler tarafından gerçekleştirilebilmesi sağlanacak. Görev alan personele teşvik edici ücret ödenebilmesi, lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi için özel kuruluşlardan destek alınabilmesi öngörülüyor.

SÜRYANİ VAKFI SÜRPRİZİ

Pakette Süryani Vakfı'na ilişkin düzenleme de dikkat çekti. Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte kanun tasarısına ekli taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından belirlenecek taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar adına devri öngörülüyor.

KESİNTİSİZ DOĞALGAZ TÜKETİMİ

Sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketimi için uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek. Ülke arz güvenliğinin sağlanmasını teminen sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketiminin sağlanabilmesi amacıyla, uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatının yapılabilmesi de sağlanıyor. Bir takvim yılındaki spot boru gazı ithalat miktarı ve uygulama yöntemi Enerji Bakanlığı görüşü alınarak belirlenecek.

ELEKTRİK İTHALATINDA % 60 DÜŞÜŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermesi, Türkiye'nin elektrik ithalat faturasını düşürdü. Türkiye'nin elektrik ithalatı 2017'de yüzde 60 azalarak 213.6 milyon dolardan 85.5 milyon dolara düştü. 2016'da Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 4 milyar 366 milyon 780 bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Çekya'dan alınan elektrik miktarı yüzde 61.8 azalarak 1.6 milyar kilovatsaate indi.

YABANCI PARA HAMLESİ

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurt dışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme getiriliyor. Getirilen yabancı paraların, hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için, yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçlar önlenecek. Kaynak: Sabah

Bakan Albayrak'tan müjde üstüne müjde! ile ilgili etiketler Berat Albayrak enerji bakanı yerli ve milli enerji yenilenebilir enerji destek