Açık lise girişi yasaklandı mı? Açık öğretim liseye geçiş olmayacak mı?

Açık öğretim kayıt! Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Bu değişiklikler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren geçerli olacak ve öğrencilerin sınıf geçişlerini etkileyecek. Peki, Açık lise girişi yasaklandı mı? Açık öğretim liseye geçiş olmayacak mı? Açık lise kayıtlarında yeni yönetmelik! 2023-2024 açık lise kayıt nasıl gerçekleşecek? İşte MEB açık lise kayıtları hakkında merak edilen yeni yönetmelik değişiklikleri..

MEB lise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan önemli değişiklikler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin sınıf geçişlerini ve açık liseye geçişlerini etkileyecek. Bu kapsamlı yönetmelik değişiklikleri, eğitim sistemine dair önemli soruları gündeme getiriyor. Peki, Açık lise girişi yasaklandı mı? Açık öğretim liseye geçiş olmayacak mı? Açık lise kayıtlarında yeni yönetmelik! 2023-2024 açık lise kayıt nasıl gerçekleşecek? İşte detaylarıyla yeni yönetmelik değişikliklerinin getirdiği kurallar ve olası etkileri...

Açık lise girişi yasaklandı mı? Açık öğretim liseye geçiş olmayacak mı?

AÇIK ÖĞRETİM LİSEYE GEÇİŞ KALKTI MI? AÇIK LİSE 2023-2024 YENİ YÖNETMELİK

AÇIK LİSE GEÇME NOTU 2023-2024

Yeni yönetmelikle birlikte, öğrencilerin bir üst sınıfa geçebilmek için gereken ders ortalaması 50 puan olarak belirlenmiştir. Ancak artık 50 puan ortalaması olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebileceklerdir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri geçmek için tekrar sınavlara girebileceklerdir.

AÇIK LİSEDE KAÇ ZAYIF HAKKI VAR?

Yönetmeliğe göre, liselerde 4 ders ve üzeri zayıf not alan öğrenciler sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacaklar. Bu değişiklik, öğrencilerin derslere daha fazla odaklanmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALKTI MI?

Açık liseye geçişler de kısıtlandı. Yeni yönetmelik çerçevesinde, istisnai durumlar dışında açık liseye geçişe izin verilmeyecek. Bu durum, öğrencilerin örgün eğitim kurumlarına daha fazla katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

AÇIK LİSEDE EN FAZLA KAÇ KERE KALINIR?

Orta öğrenim süresince hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı en fazla bir kez yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı yapmak zorunda kalan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek, veli ve öğrenci talebi dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacaktır.

KİMLER AÇIK LİSEYE GİDEBİLİR?

Yönetmelik, millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler gibi istisnai durumlar dışında açık liseye nakil ve geçişlerin yapılamayacağını belirtmektedir.

Bu yeni yönetmelik değişiklikleri, öğrencilerin derslere daha fazla odaklanmalarını teşvik etmeyi, sınıf geçme ve sınıf tekrarı konularında daha sıkı bir düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu değişiklikler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak olup, bu yıl liseye başlayan 9. sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için ise eski uygulama sürecek.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ŞARTLARI NELER?

1) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

2) Anne veya babası vefat eden,

3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

4) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

5) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

6) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

7) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,

8) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

10) Millî sporcu,

11) Tutuklu ve hükümlü,

12) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan,

13) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

14) Bakanlıkça mazereti uygun görülen,

15) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, öğrenciler dışındakilerin, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, İlgi (b) Yönetmeliğin 41 inci Maddesi 2 nci fıkrasının (a) bendinde yer verilen “Bakanlıkça mazereti uygun görülen” ibaresi kapsamında;

a) Sınıf tekrarına kalanlardan, ilgi Yönetmeliğin 59 uncu Maddesi birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar,

b) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar,

c) İlköğretim okulu/ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar,

ç) Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, açık öğretim liselerine kayıt şartlarını taşıyanlar yaş şartı aranmaksızın,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin açık öğretim liseleri kayıt şartlarını taşıması hâlinde yaş şartı aranmaksızın,
e) Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici

Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar,

f) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar,

g) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar,
istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir.

Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca yapılacaktır. Diğer öğrencilerin açık öğretim liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmî belgeye dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

Açık lise girişi yasaklandı mı? Açık öğretim liseye geçiş olmayacak mı? ile ilgili etiketler MEB lise
GÜNÜN VİDEOSU

Tefeciler Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit etti! Yüzü gözü şiş halde ne derlerse tekrarladı

"Fatih Terim Fonu" ile milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'ın tefeciler tarafından tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı. Erzan'ın, evinden alınıp boş araziye götürüldüğü videoda yüzü gözü şiş halde tefeciler ne söylerse tekrar ettiği görüldü.