MEB Haberleri

MEB’in ilk görevi Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak bu doğrultuda öğrencilere tarihi, kültürel, manevi, ahlaki ve milli değerleri aşılamaktır.

Ücretsiz eğitimin okul çağına gelmiş çocukların, öğrenciliklere verilmesi ve yükseltilmesi gibi görevlerde MEB’e aittir.

Eğitim ve Öğretim kurumlarının denetlenmesi ve takibinden sorumludur.

Yükseköğretim öğrencilerinin maddi olarak ihtiyaçlarının karşılamak ve beslenmelerini karşılamak da MEB’in görevleri arasında yer alır.

Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Türk vatandaşlarını yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

Diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmelikleri birlikte hazırlamak ve onaylamak.

Eğitim ve öğretimle ile ilgili işlerde sorumlu olan bu bakanlık, okulların tatili, açılışı- kapanışı gibi birçok düzenleme ve karar da bu bakanlıkta çıkar.