Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? Emeklilik için bekleyen yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? Emekli olması için silinen primlere ihtiyacı olan sigortalılar, durdurulan sigorta sürelerinin primi bugünkü değerleri üstünden ödeyerek günlerini tekrar kazanabilir ve emekli olabilir. Sigortalılık süresini dondurarak borcunu sildiren esnaf, prim borçlarını ödedikten sonra durdurulmuş olan bu sigortalılık sürelerini yeniden aktif hale getirebiliyor. Peki Prim borçları silinebilir mi? Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? İşte detaylar...

Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? Silinen Bağ-Kur primleri bugünkü değeri üstünden ödenerek günler tekrar kazanılabiliyor. Bu konuda prim borcunu zamanında ödeyemeyenlere ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Prim borcunu zamanında ödeyemeyen kişiler sigortalılık süresini dondurarak borcunu sildiriyordu. Prim borçlarını ödedikten sonra durdurulmuş olan bu sigortalılık sürelerini yeniden aktif hale mümkün. Peki Prim borçları silinebilir mi? Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? İşte detaylar...

PRİM BORÇLARI SİLİNEBİLİR Mİ?

4/b’li (BAĞ-KUR’lu) pek çok kişi 'Prim borçları silinebilir mi' sorusunu araştırıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre prim borçlarının silinmesi konusunda genel bir düzenleme bulunmuyor. Sık sık çıkartılan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerde gecikme faiz ve cezalarının enflasyona endekslenmesi şeklinde ödeme kolaylıkları sağlanıyor.

BU SÜRELER YOK SAYILIYOR

Buna karşılık, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla beş yıldan uzun süredir ödenmeyen BAĞ-KUR prim borçları silindi. 2015 ve 2018 yıllarında çıkartılan kanunlarla ise 12 aydan fazla prim borcu olanların borçları silindi. Her üç düzenleme de belli sürelerle sınırlı olarak birer defalığına uygulandı. Bu düzenlemelerin özelliği, silinen prim borçlarını kapsayan sigortalılık sürelerini de dondurmuş olması. Bu süreler bir anlamda yok sayılıyor. Örneğin, 1 Ocak 1990 tarihinde BAĞ-KUR tescili yaptıran esnaf 2001 krizi dolayısıyla 2001-2002 yıllarına ait primlerini ödeyemedi ise bu döneme ait prim borçları silindi. 2001-2002 arasındaki sigortalılık süresi de yok sayıldı.SİLİNEN PRİM BORÇLARI SONRADAN ÖDENEBİLİR Mİ?

Kanuna göre, 2008, 2015 ve 2018 yıllarındaki geçici düzenlemeler uyarınca silinen prim borçlarını sonradan ödeme hakkı bulunuyor. Esnafın kendisi veya ölümü halinde hak sahipleri, prim borcunu ödedikleri takdirde, sigortalılık süreleri ihya edilir, yani canlandırılarak eski haline getirilir.

İhya sırasında primler, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında, kendilerinin belirleyeceği tutar üzerinden ödenir.

PRİM BORCUNUN TAMAMI ÖDENEREK EMEKLİ OLUNABİLİR

İhya edilecek süreler belirlenirken durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınıyor. Hesaplanan ihya borç tutarının tamamının, borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi halinde, bu süreler emeklilik hesabında değerlendirilir.

Kişi ihya başvurusunda bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da prim borcunu hesaplayıp tebliğ ettiği halde borcun tamamı üç ay içinde ödenmezse bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez. Ödemenin eksik yapılması halinde ise yatırılan tutar faizsiz olarak iade edilir. Fakat, ödemeyi yapamadığı için ihya başvurusu geçersiz hale gelen kişiler daha sonra yeniden ihya talebinde bulunabilirler.

Aynı kişinin örneğin hem tarım BAĞ-KUR’lusu, hem de esnaf BAĞ-KUR’lusu olduğu dönemden silinmiş prim borcu varsa, bunlardan sadece biri için ihya başvurusunda bulunabilir. Böylece, emekliliği için yeterli ise daha az prim öder.

VERGİ AVANTAJINDAN YARARLANIN

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya işlemini çalışırken yapanlar vergi avantajından yararlanırlar. İhya edilen sürelere ait BAĞ-KUR primleri, ödemenin yapıldığı yıla ait beyan edilen gelirden indirilebilir. Yukarıdaki örnekte yer alan kişi 2001-2002 yıllarına ait primleri bu yıl asgari ücret üzerinden ödemek isterse bir ay için 1.018 TL, 24 aylık dönem için de 24.450 TL prim ödemek zorunda. Bu kişi, 2020 yılı kazançlarına ilişkin gelecek yıl beyanname verirken ihya primi ödemelerini gelirden indirebilir. Böylece daha az vergi öder.

BAĞ-KUR’DAN 4/A’YA GEÇENE VERGİ İNDİRİMİ YOK

BAĞ-KUR kapsamında çalışırken işleri bozulduğu için primlerini ödeyemeyen ve prim borcu silinen bir vatandaş, daha sonra 4/a (SSK) statüsünde işçi olarak çalışmaya başladı. SSK’dan emekli olabilmek için durdurulan sigortalılık süresini, 51 bin lira prim ödeyerek ihya eden vatandaş, bu primleri ücret üzerinden ödediği gelir vergisi matrahından düşüp düşemeyeceğini Hazine Maliye Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan verilen özelgede, ihya edilen süre BAĞ-KUR kapsamında olduğu için primlerin ücret gelirinde vergi matrahından indirilemeyeceği belirtildi. Aynı vatandaş BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam ediyor olsaydı beyanname doldururken gelirden indirebilecekti.

Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? Emeklilik için bekleyen yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! ile ilgili etiketler emeklilik prim borcu
GÜNÜN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı! "Yine Reis, Yeniden Reis"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astı. O anları kameraya alan bir vatandaşın "Yine Reis, Yeniden Reis" sloganları attığı görüldü.