Öğrencilerin başarısındaki en önemli anahtar aile bireyleri arasındaki uyum ve iletişimi

Radikal Eğitim Kurumları ÖDS Koordinatörü Murat Acet, aile bireylerinin birbirleriyle arasındaki uyum ve sağlıklı iletişimin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin en önemli anahtarı olduğunu söyledi. Ayrıca öğrenci, öğretmen ve velilere önerilerde bulundu.

2022- 2023 yılı eğitim-öğretim dönemi tüm öğrenciler eğitime başladı. Aileler için uzun öğrenciler için kısa bir aradan sonra okullarda sıralar doldu taştı. Öğrenciler ve öğretmenler okullarda tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Ayrıca bu yıl YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilerin sınav heyecanı şimdiden başladı bile.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi için öğrenci, öğretmen ve velilere önerilerde bulunan Radikal Eğitim Kurumları ÖDS Koordinatörü Murat Acet, okulların açılışını izleyen ilk ayların “geçiş ve uyum dönemi” olarak tek başına öğrencilerin sorumluluğuna bırakılmayacak kadar hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti. Acet, şunları söyledi "Planlanmayan bir yaz tatilinin beraberinde getirdiği düşük yoğunluklu çalışma sonucunda yaşanan öğrenme kayıpları birçok öğrencinin yeni döneme uyumunu zorlaştırmakta, zaman planlamasında sorunlar yaşatmakta ve belki de en önemlisi yeni bilgileri öğrenmede aksaklıklar yaşamaktadır. Bu noktada konuyla ilgili atılması gereken en önemli adım, tüm aile bireylerini kapsayan ve katılımının sağlandığı bir planlama yapmak olmalıdır. Böylelikle öğrencilerin yalnız kalarak yaşayacağı ve telafi zor olan hataların önüne geçilebilir ve onlara 'psikolojik oksijen' sağlanarak özgüvenli bir şekilde yol almaları sağlanabilir."

Öğrencilerin başarısındaki en önemli anahtar aile bireyleri arasındaki uyum ve iletişimi

"AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ UYUM VE SAĞLIKLI AİLE İÇİ İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK VE SOSYAL GELİŞİMİNİN VE BAŞARILARININ EN ÖNEMLİ ANAHTARI OLACAKTIR."

Hem aile hem de öğrenciler açısından istendik sonuçlar elde edilebilecek bir eğitim- öğretim süreci için yapılması gerekenleri anlatan Acet, şöyle devam etti: "Hangi eğitim öğretim kademesinde olursa olsun aile bireyleri arasındaki uyum ve sağlıklı aile içi iletişim öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin ve başarılarının en önemli anahtarı olacaktır. Ayrıca bir öğrencinin kendine güven ve saygısını açığa çıkaran, kendisine verilen değeri temsil eden pozitif iletişim yaşanması muhtemel birçok sorunun daha oluşmadan önlemesi gibi bir gücü de sahiptir. Bu nedenle işleriniz ve şartlarınız ne olursa birleştiren, ortak başarı hissini yaşatan ve belki de yaşamı daha bir anlamlı kılan iletişimin gücünün sağladığı olanaklardan faydalanabilmenin yollarını aramalısınız.

"ÖĞRENME AKSAKLIKLARININ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU PLANLAMA, İSTEKSİZLİK VE DOĞRU ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR."

Çoğu zaman doğru hedefler belirleyemediğimiz için sabırsızlıkla öğrencinin bir konudaki/dersteki öğrenme zayıflığını, bir sınav ya da bir karne sonucunu eğitim- öğretim sürecinin tümünü kapsayan bir genellemeyle değerlendirme eğilimine gireriz. Oysa öğrenme hem doğal hem hızı ve ilerleyişi açısından kişisel bir süreçtir. Bu noktada öğrenme aksaklıklarının büyük bir çoğunluğu planlama, isteksizlik ve doğru çalışma yöntemlerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. O halde ilk yapılması gereken, öğrencilere bu teknik eksiklileri giderebilmeleri konusunda yardımcı olmak, gerekirse uzman destek sağlamak olmalıdır. Ayrıca kişisel özelliklerimiz, ilgi ve isteklerimiz çerçevesinde her şeyi istenilen düzeyde öğrenme şansımız olmayabilir. Eğer öğrenme sürecimize bir ölçüt belirleyeceksek, bu en doğrusundan “planlı ve gayretli bir çalışma” olmalıdır. Doğru sorular, gerçekçi hedefler ve gayretle başlayan bu öğrenme yolcuğu ne kadar zorlu olursa olsun karşılığını elbet bulacaktır.

"ÖĞRENME EKSİKLİKLERİNİ GİDERMENİN EN ÖNEMLİ YOLU OKUL YÖNETİMLERİ VE ÖĞRETMENLERİYLE KURULACAK DENGELİ VE GÜÇLÜ BİR İLETİŞİMİDİR."

Aile-Öğrenci-Öğretmen iş birliğine güvenin; başarının bir 'takım oyunu' olduğu varsayımından yola çıkarak ailelerin düzeni olarak yapması ve organize etmesi gereken en önemli konulardan biri de, öğrenci ile okul-öğretmen arasındaki ilişkiye gerektiği oranda dengeli bir şekilde dahil olabilmektedir. Öğrencinin eğitim-öğretim fırsatlarından en üst düzeyde faydalanabilmesi, yaşanması muhtemel sorunların etkili ve hızlıca çözülebilmesi için bilinçli ve amaçlı bir takibe ihtiyacı olacaktır. Öğrencinin davranışsal ve duygusal yaşantısı, sosyal çevreye uyumu ve tedbir alınması geren öğrenme eksikliklerini gidermenin en önemli yolu okul yönetimleri ve öğretmenleriyle kurulacak dengeli ve güçlü bir iletişimidir."

Öğrencilerin başarısındaki en önemli anahtar aile bireyleri arasındaki uyum ve iletişimi ile ilgili etiketler ÖDS Koordinatörü Murat Acet ÖDS iletişim
GÜNÜN VİDEOSU

İşte 5.1 büyüklüğündeki deprem sırasında Bursa'da yaşanan panik anı!

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem sırasında Bursa'da panik anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.