Tasarruf Haberleri

Günlük dilde ise tasarruf sıklıkla, masrafları kısmak anlamına gelmektedir.

İhtiyaç fazlası olan her istek, yaşanılabilir bir dünya yerine onun kıt kaynaklarını hızla tüketmektir. Bunun sonunda belirli bir zümrenin aşırı zenginliği, geri kalanların ise yoksulluğu söz konusu olur. "Tasarruf öncelikle bir etik anlayışın sonucudur. Daha sonra rasyonel bir tavrı gerektirir. Çünkü tasarrufta geleceği düşünerek şimdiden planlama yapmayı gerektiren bir bilinç vardır"

Öte yandan küresel ısınma ve doğanın tahribatı gibi etkenler sonucu insanların düştüğü gelecek kaygısı sonucu, kıt kaynakları etkin kullanmak ve tükenmesini önlemek üzere tasarruf konusunda global bir farkındalık giderek artmaktadır. Bu farkındalığı artırmaya yönelik resmî ve/veya gayriresmî kurum ve hareketlerin sayılarında son yıllarda artış yaşanmakta, bu amaçla kurulan web siteleri tasarrufun gereğine dikkat çekmekte ve çeşitli tasarruf yöntemleri sunmaktadır.