fatura Haberleri

FATURA NEDİR? 

Fatura, satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir. Genel olarak aşağıdaki hususları içerir: Düzenlendiği dilde fatura başlığı,