av Haberleri

Kelime anlamı olarak av, 

Karada ve denizde, evcil olmayan hayvanları türlü yöntem ve araçlarla yakalama ya da vurma işi.

Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması işi.

Av yoluyla yakalanan ya da vurulan hayvan

Tuzağa düşürülen, aldatılan, yararlanılan kimse.

Avlanması yasaklanmayan ve eti için avlanılan kuş

Av yakalamaya alıştırılmış atmaca, şahin gibi yırtıcı kuş. 

Şekillerinde tanımlanmaktadır.