Danıştay'dan hastane deposunda cinsel ilişki kararı!

Bir devlet hastanesinde görevli bilgisayar teknisyeni tıbbi sarf malzemelerinin bulunduğu depoda cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile memuriyetten çıkartılmıştı. O anlar ise gizli kamera ile görüntülenmişti. Danıştay 12. Daire memuriyetten çıkartılma cezasını hukuki bulmadı. 12. Daire, kim tarafından çekildiği belli olmayan gizli kamera görüntülerinin hukuki delil kabul edilemeyeceğini belirterek, “İnsan hakları çiğnenerek elde edilen deliller mahkemeler tarafından dikkate alınamaz” dedi...

Bir devlet hastanesinde görevli bilgisayar teknisyenine, tıbbi sarf malzemelerinin bulunduğu depoda, cinsel ilişki yaşadığına dair gizli kamera görüntüleri gerekçe gösterilerek, hastane yönetimince 'devlet memurluğundan çıkarılma' cezası verildi.

Bilgisayar teknisyeni de bunun üzerine cezanın iptali için Antalya 4. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, dava dosyasına sunulan belge ve CD ile CD'den alınan fotoğrafları inceledikten sonra teknisyenin, 'hastane içerisinde memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğunu' gerekçe göstererek hastanenin verdiği kararı yerinde buldu.

Bilgisayar teknisyeni bu karara itiraz ederek, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, kararın hukuka ve usule uygun olduğunu, kararın ortadan kaldırılmasını sağlayacak nitelikte delil elde edilemediğini bildirerek, başvuruyu reddetti.

Danıştay'dan hastane deposunda cinsel ilişki kararı!

'BANA YAPILAN BİR FETÖ YÖNTEMİ'

Tüm bu kararlara rağmen hukuk mücadelesini sürdüren bilgisayar teknisyeni, son olarak istinafın kararını avukatı aracılığıyla bu kez de Danıştay’da temyiz etti. Danıştay'a verilen temyiz dilekçesinde, gizli çekim sonucu elde edilen delilin hukuka aykırı olduğu, hukuka aykırı elde edilen delilin de disiplin yargılamasında kullanılamayacağı ileri sürülerek, “Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda kabul edilen hukuka aykırı delil kullanma yasağının, kıyas yoluyla disiplin hukukunda da uygulanması gerekir. Dava konusu işlem, özel hayata müdahale niteliğindedir. Özel hayatımla ilgili hiçbir husus, hizmete olumsuz şekilde yansımamıştır. Özel hayatım gerekçe gösterilerek, devlet memurluğundan çıkarılamayacağım gibi, geçmiş sicillerimin de çok iyi olduğunu belirtirim. Bana uygulanan yöntem bir FETÖ yöntemidir.”

'DELİL YASAĞI HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KORUR'

Başvuruyu değerlendiren Danıştay 12. Daire, bilgisayar teknisyenini itirazında haklı buldu. Danıştay kararında, "Anayasal haklara ağır bir müdahale söz konusu ise, özel kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde edilen delillerin de delil yasakları kapsamına girmesi gerekir" dedi. Kararda, “Delil yasaklarının asıl amacı, temel insan hak ve özgürlüklerini korumaktır. Buna aksi bir görüşü savunmak, özel kişilere bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etme imkânı verir ki, bu bir hukuk devletinde kabul edilemez. İnsan hakları çiğnenerek, elde edilen delillerin mahkemeler tarafından dikkate alınması CMUK 254/2 hükmü nedeniyle mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

'PLANLI GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ HUKUKA AYKIRI DELİLDİR'

Dava dosyasında yer alan görüntülerin, bir planlama dahilinde, hastanenin tıbbi sarf deposuna yerleştirilen gizli kamera ile çekildiği vurgulanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Bu görüntülerin hukuka aykırı elde edilmiş delil niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde ediliş yöntemi bakımından hukuka aykırı olduğu tespit edilen bu delilin ise disiplin soruşturmasında tek ve belirleyici delil olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu durumda, hastane içerisinde yaşandığı ileri sürülen olaya ilişkin soruşturma kapsamında davacı ve bir hastane çalışanı dışında başka hiç kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Davacının ve görüntülerde yer aldığı iddia edilen kadının ifade ve savunmalarında, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğuna ilişkin açık bir kabulleri bulunmuyor. Sadece hukuka aykırı olarak elde edilen video görüntülerinden yola çıkılarak, eksik inceleme ve soruşturma sonucu dava konusu işlem tesis edilmiştir. Hukuka uygun olarak elde edilmiş başka delil, bilgi ve belge olmaksızın sadece bu delillere dayanılarak verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Danıştay'dan hastane deposunda cinsel ilişki kararı! ile ilgili etiketler Danıştay Hastane Cinsel İlişki hastane deposunda cinsel ilişki bilgisayar teknisyeni istinaf mahkemesi
GÜNÜN VİDEOSU

Kastamonu'da şiddetli yağış! Dereler taştı, okullar tatil edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. İnebolu Çayı'nda ortaya çıkan görüntüler ise oldukça korkutucu.