Türkiye Maarif Vakfı okul öncesi eğitim programı (IM) tanıtıldı

Türkiye Maarif Vakfı, 6 kıta ile 67 ülkede, 444 okul, bir üniversite ve 22 eğitim merkezinde toplam 52 bin 834 öğrencisi ile Türkiye'nin eğitimde dünyaya açılan penceresi oldu. Cumhuriyetin 100.Yılında iki yılda uluslararası okul öncesi eğitim programı (IM) geliştiren vakıf, detayları medya ile paylaştı. Prof. Dr. Birol Akgün toplantıda çocukların yaratılıştan sahip oldukları özelliklerden ilham alınarak hazırlanan programın öncelikle erdemli insanlar yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Mevlüt Yüksel
Mevlüt Yüksel

MEVLÜT YÜKSEL / ÖZEL HABER

Türkiye Maarif Vakfı’nın geliştirdiği ve 8 ülkede resmi olarak uygulanmakta olan Uluslararası Maarif Programları’nın ilk basamağı Maarif Okul Öncesi Programı (IM) tanıtıldı.

ÇOCUKLARIN ALTIN YILLARI İÇİN İKİ YILDA IM PROGRAMI HAZIRLANDI

IM adı verilen “Okul Öncesi Eğitim Programı” eğitim alanında öncü ve güvenilir marka kurum olan Türkiye Maarif Vakfı tarafından uzman akademisyenlerin ile eğitimcilerin katkılarıyla yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda tamamlandığı öğrenildi. İlk olarak 8 ülkede 2022 yılında uygulama aşamasına geçilen IM adlı okul öncesi eğitim programı Türkiye Maarif Vakfı’nın merkezinde düzenlenen bir toplantı ile Prof.Dr.Birol Akgün tarafından medyaya tanıtıldı.

Türkiye Maarif Vakfı okul öncesi eğitim programı (IM) tanıtıldı

TÜRKİYE MAARİF VAKFI TAM 6 KITA 52 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Vakıf Başkanı Akgün toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası maarif okullarının 6 kıtada faaliyet gösterdiğini ifade ederek eğitim sisteminin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim kademesinin çocukların kişisel ve akademik gelişimlerinin de temelini oluşturduğunu belirtti. Prof.Dr.Akgün konuşmasının devamında ”Vakfımız, kuruluşundan günümüze kadar çok kısa bir süre geçmesine rağmen Asya’dan Afrika’ya, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Avustralya’ya kadar 6 kıtada 67 ülkede faaliyet göstermeye devam etmektedir. Halihazırda 52 ülkede 465 eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Bunların 443’ü okul öncesi, ilk ve orta öğretim, yani K-12 seviyesinde örgün eğitim veren okullardan oluşmaktadır. Aynı zamanda, Arnavutluk’ta bir üniversitemiz ve 13 ülkede 22 Eğitim Merkezimiz bulunmaktadır. Yetkin öğretmenleri ve lider ruhlu idarecileriyle altı kıtaya yayılmış eğitim kurumlarımızda 52 bini aşkın öğrenciye kaliteli eğitim hizmeti vermekteyiz.Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye’nin eğitimde yurtdışına açılan kapısıdır. Dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet veren uluslararası eğitim ağı olarak bir taraftan uluslararası eğitimde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, diğer taraftan her ülkenin kendine özgü eğitim içeriklerini de anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz. Türkiye’nin eğitim alanındaki birikimini hem zenginleştirmek hem de paylaşmak amacıyla kurulan vakfımızın faaliyetleri sadece yurtdışındaki okullarımızla sınırlı değildir. Eğitimde kalite odaklı sürdürülebilirliğe önem veren Vakfımız, 52 ülkede edindiğimiz eğitim tecrübesi ve Türkiye’nin eğitim birikiminin özgün bir sentezi olan Uluslararası Maarif Programını geliştirmektedir. Kısa adı IM olan Uluslararası Maarif Programı çeşitli ülkelerde uygulamaya başlanmıştır.Programımızın kısa süre içerisinde sadece Maarif Okullarında değil,uluslararası eğitim alanındaki her kuruma ilham kaynağı olacağını düşünüyorum.”açıklaması yaptı.Toplantıda,uUluslararasu Maarif Programının ilk basamağını oluşturan IM’in,çocukların kişisel ve akademik gelişimlerinin de temelini oluşturduğu belirtildi.Yine IM programının tanıtımında, çocuklarda ”Altın Yıllar” olarak da adlandırılan bu dönemde verilen nitelikli bir eğitimin, ilerleyen yıllardaki akademik başarılarına ve kişisel gelişimlerine doğrudan katkıda bulunduğu kaydedildi.

Türkiye Maarif Vakfı okul öncesi eğitim programı (IM) tanıtıldı - Resim : 2

IM PROGRAMININ ÖNCELİKLİ AMACI ERDEMLİ İNSANLAR YETİŞTİRMEK

Akgün konuşmasında IM programının önemine değinerek,çocukların yaratılıştan sahip oldukları özelliklerden ilham alınarak  hazırlandığını özellikle vurguladı. Yine Akgün açıklamasında, “IM programı,insanlığın ortak birikimi ve 21. Yüzyıl becerileri doğrultusunda çocukları; merak eden, araştıran, sorgulayan, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve kültürlerarası duyarlılığa sahip erdemli insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor.”diyerek,”IM Eğitim Modeli, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak erdemli insan yetiştirmeyi hedefleyen programlar bütünüdür. IM Eğitim Programları, geçmişleri, yetenekleri ve özellikleri fark etmeksizin tüm öğrencilerin kaliteli eğitime eşit erişimlerini ve öğrenme ortamında kendilerini değerli ve desteklenmiş hissetmelerini sağlayan uygulamaları içermektedir.IM Programlarının ilk basamağı olan IM Maarif Okul Öncesi Eğitim Programı, alanda uzman akademisyenler ve eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 2 yıllık bir çalışmanın ardından,2022 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Talim Terbiye Kurulu tarafından uygun mütalaa görüşü verilen Program, farklı ülkelerde bulunan Maarif Okullarında pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır. 2023 yılı itibarıyla IM Okul Öncesi Programı, 8 ülkede eğitim bakanlıklarının resmi onayı ile uygulanmakta olup diğer ülkelerde resmi başvuru süreçleri ve uygulamalar devam etmektedir.” şeklinde konuştu.


PROGRAMDA TÜRKÇE YABANCI DİL OLARAK OKUTULARAK EĞİTİMDE Kİ YERİNİ ALIYOR


Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof.Dr.Birol Akgün,IM programının medyaya tanıtımında,M programında,Türkçe’ye verilen öneme de değindi.Akgün,”Türkiye Maarif Vakfı olarak Türkçenin öğretilmesi, Türk kültür ve medeniyetimize dair değerlerin dünyaya doğru bir biçimde anlatılmasını da oldukça önemli görüyoruz. Bu çerçevede Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan müfredat hazırladık. Okullarımızda okul öncesinden başlamak üzere K12’nin her kademesinde sistemli bir biçimde Türkçe öğretiyoruz. Okullarımızdan mezun öğrencilerimizin en az B2 seviyesinde Türkçe kullanma becerisine sahip olmalarını hedefliyoruz. Bunun için müfredatın esas alındığı ders kitap setleri, yardımcı okuma kitapları ve çeşitli materyaller üretiyoruz. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı da Türkçe alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur.” dedi.

Türkiye Maarif Vakfı okul öncesi eğitim programı (IM) tanıtıldı - Resim : 3

IM PROGRAMI FARKLI UYGULAMALARI VE ÖZELLİKLERİ İLE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Toplantı da,Türkiye’nin ilk yerli ve milli okul öncesi eğitim programı ve özellikleri de diğer konuşmacılar şöyle anlatıldı.”Uluslararası Maarif Okullarında, uluslararası eğitim ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli standartları, kültürlerarası uyumu destekleyen içerikleri ve uygulamada kolaylık sağlayan esnek yapısı ile başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.Program 2023 itibariyle, Romanya, Kuzey Makedonya, Mali, Cibuti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moritanya, Togo, Kongo’da ülke eğitim bakanlıkları tarafından kabul almıştır. Gerek resmi kabuller çerçevesinde yapılan uygulamalar, gerekse gerçekleştirilen pilot uygulamaların sonuçları takip edilmekte, analiz edilerek raporlanıyor.  Yapılan değerlendirmeler sonucunda, programın uygulandığı okullarda öğrenim gören çocukların, akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerinde kayda değer bir gelişme olduğu gözlemleniyor.Çocukların öğrenme faaliyetlerine aktif olarak katılım gösterdiği, oyun temelli ve çocuk merkezli olan Program,uygulandığı ülkelerde okul öncesi eğitime yeni bir soluk getiriyor. Bütüncül yapısıyla fark yaratan program, uluslararası eğitim anlamında kapsayıcı bir bakış açısıyla yaygınlaştırılmaya devam ediyor.”

Türkiye Maarif Vakfı okul öncesi eğitim programı (IM) tanıtıldı ile ilgili etiketler Türkiye Maarif Vakfı