Resmi Gazete'de bugün! 5 Temmuz 2022 tarihli sayı

Resmi Gazete'nin 5 Temmuz 2022 tarihli sayısı yayımlandı. Yeni sayıda; 7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Hakim ve Savcılar Kurulu kararları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı, Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay kararı ve ilanlara yer verildi.

İşte 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete...

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/06/2022 Tarihli ve 2022/2245 Sayılı Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/06/2022 Tarihli ve 2022/2247 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/06/2022 Tarihli ve 10240 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/46, K: 2022/47 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/57, K: 2022/49 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/73, K: 2022/51 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/66, K: 2022/52 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Resmi Gazete'de bugün! 5 Temmuz 2022 tarihli sayı ile ilgili etiketler Resmi Gazete 5 Temmuz 2022
GÜNÜN VİDEOSU

Azerbaycan, Karabağ'da temizliğe başladı: Simgesel yapılar tek tek kaldırılıyor!

Azerbaycan, Şuşa'nın girişinde bulunan ve Birinci Karabağ Savaşı'nda Ermenilerin zaferini simgeleyen tankı kaldırdı. Bakü yönetimi yasa dışı rejime ait bazı simgesel yapıları kaldırmaya devam ediyor.