Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2022 hedeflerinin tamamı tutturuldu!

Millî Eğitim Bakanlığı 2022 yılında koyduğu hedeflerin tamamını 2022 yılı sona ermeden başarıyla tamamladı. Bakanlık, bazı alanlarda ise hedefleri aştı.

Son dakika haberi: Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesinde 2022 yılı hedeflerinin tamamının gerçekleştirdiği açıklandı. 

MEB 2022 HEDEFLERİNİN TAMAMINI TAMAMLADI

Yapılan duyuruda, "Millî Eğitim Bakanlığı 2022 yılında koyduğu hedeflerin tamamını 2022 yılı sona ermeden başarıyla tamamlarken bazı alanlarda ise hedefleri aştı." ifadeleri kullanıldı. 

İŞTE TAMAMLANAN MEB 2022 HEDEFLERİ

EĞITIME VE EĞİTİM HİZMETLERİNE ERİŞİMİN ARTIRILMASI

İlkokul ve ortaokulda okullaşma oranı hâlihazırda %95’in üzerinde olduğu için okul öncesi ve ortaöğretim kademelerine odaklanıldı. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranı 2022 yılında %65’ten %99’a yükseltilmiştir. Ayrıca ortaöğretimde okullaşma oranı da %90’dan %95,06’ya yükseltildi. Böylece tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları ilk kez %95 ve üzerine ulaştırıldı. Dolayısıyla okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerinde evrenselleşme sağlandı.

MESLEKÎ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı bir yıl gibi kısa bir sürede 7 katı aşarak 159 binden 1 milyon 200 bine yükseltildi Organize Sanayi Bölgelerinin tamamında Mesleki Eğitim Merkezi kurulumu tamamlandı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN ARTIRILMASI

Tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynak hazırlanmış, basılmış ve öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. “Köy Yaşam Merkezleri” projesi kapsamında 2022 yılında 2.200

(2 bin 200) köy okulu yeniden hizmet vermeye başlamış ve bu okullarda farklı kuşakların aynı çatı altında eğitim alması sağlandı.

“Yaz Okulu” projesi kapsamında resmi okullar bünyesinde ilk kez 4 farklı alanda (bilim, sanat, matematik ve İngilizce) yaz okulu açılmış ve yaklaşık 1 milyon öğrencinin bu eğitimlerden ücretsiz yararlanması sağlandı.

Tüm eğitim kademelerinde 8 milyon 70 bin 407 öğrenciye, 193 bin 627 öğretmene ve 1 milyon 705 bin 295 veliye olmak üzere toplam 9 milyon 969 bin 329 vatandaşımıza bağımlılıkları konusunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.

Yardımcı kaynaklara ilave olarak öğrencilerimizin bireysel öğrenme sürecine destek olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin birlikte kullandıkları yeni bir dijital platform olan “Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi” (ÖDS) oluşturuldu. Bu platform, öğrencilerin farklı alanlardaki öğrenme eksiklerini belirleyerek bu eksiklikleri giderecek doğru materyallere yönlendirme sağlandı.

Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrenci yararlanırken özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik verilerek bu sayı 1,8 milyona çıkarıldı.

OKULLAR ARASI İMKÂN FARKLARININ AZALTILMASI

Okulların temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması için ilk kez tüm okullara doğrudan 7 milyar TL bütçe gönderildi.

“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi ile 3 ay gibi kısa bir sürede 16.361 (16 bin 361) yeni kütüphane inşa edilerek tüm okullar kütüphaneye kavuşturulmuştur. Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 28 milyondan 110 milyona yükseltildi.

2022 yılında eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi için okullar arası imkân farklılıklarının azaltılmasına odaklanıldı. Bu kapsamda eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltarak fırsat eşitliğini güçlendirmek için 1 milyar TL bütçeli “Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi” ve 4 milyar TL bütçeli “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” tamamlandı. Proje kapsamındaki okulların tamamının her türlü bakım, onarım, donatım, teknolojik altyapı ve materyal ihtiyaç ve talepleri karşılandı. Okulların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için tüm okullara-ihtiyacı fazla olana daha fazla olmak üzere- ilk kez 7 milyar TL bütçe gönderildi. Diğer taraftan tüm okullara kütüphane kurularak kütüphanesiz okul kalmaması sağlandı. Ayrıca yaklaşık 5 bin okulun güçlendirme ve büyük onarım çalışması tamamlandı.

EĞITIM KURUMLARINDA AR-GE FAALİYETLERİNİN VE ÜRETIM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

2022 yılının ilk on bir ayında meslek liselerinde üretilen döner sermaye geliri 2 milyar TL’ye yükseldi. Bu gelirin 100 milyon TL’si öğrencilere, 200 Milyon TL’si öğretmenlere katkı payı olarak dağıtıldı.

2022 yılında 8 bin300 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili sağlandı. Bu ürünlerin 162 tanesi ticarileştirildi. 2022 yılında halk eğitim merkezlerinden toplam 13 milyon 386 bin 915 vatandaşın yararlanması sağlandı

HAYAT BOYU ÖĞRENMENIN DESTEKLENMESİ

Aile Okulu projesi 7 farklı ilde gerçekleştirilen pilot uygulamasından sonra 2022 yılı Ağustos ayında 81 ilde hizmete sunulmuş ve 1 milyon 110 bin ailenin bu eğitimden yararlanması sağlandı.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKI GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek için Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kurulmuş ve öğretmenlerin bu dijital platform aracılığıyla uzaktan eğitim almaları sağlandı. Ayrıca, okul temelli mesleki gelişim programı hayata geçirilerek öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitimleri alması için ilk kez okullara 210 milyon TL bütçe gönderildi. Tüm bu adımlarla 2022 yılında öğretmen başına düşen ortalama eğitim saati 44 saatten 250 saate çıkarıldı.

14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı. Bu Kanun ile birlikte öğretmenlerin meslek öncesi eğitimleri, mesleğe girişleri ve meslek içerisinde ilerlemeleri yasal bir zemine kavuşturuldu. Öğretmenlere mesleğe girişten sonra başta mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan eğitim ve mesleki gelişim çalışmaları olmak üzere bir takım kriterleri sağlamaları ve ilgili sınavlarda başarılı olmaları halinde meslekteki ilk 10 yılın sonunda uzman öğretmen, ikinci 10 yılın sonunda da başöğretmen unvanı elde etme hakkı sağlandı. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için kontenjan sınırı kaldırıldı. İsteğe bağlı olan bu kariyer basamaklarında ilerleyen öğretmenler, kazandıkları bu yeni unvanlarla uyumlu şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuştu. Bu kanun ile birlikte sınava girme şartlarını karşılayan öğretmenlerin yüzde 95’i uzman ve başöğretmenliğe başvurmuş olup eğitime başvuranların da yüzde 99’u eğitimlerini tamamlandı.

Ayrıca eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98’i de sınav başvurularını gerçekleştirmiştir. Sınav başvurusu yapan öğretmenlerin %99’u sınava katıldı. Sınav başarı ile tamamlanmış ve 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 uzman öğretmen de başöğretmen olma hakkını kazandı.

Okul yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimleri için Yönetici Akademisi kurulmuştur. İstanbul’da 3 günlük “Tarih, Kültür ve Medeniyet Seminerleri” düzenlenmiş, seminere ülke genelinden 4 bin yönetici katılım gösterdi.

ÖZEL EĞITIM UYGULAMALARININ GÜÇLENDiRiLMESi

Engeli olan yetişkin vatandaşlarımızın sürekli eğitim aldıkları halk eğitim merkezleri 81 ilde kurulmuş ve hizmet vermeye başladı. Erişimi kolaylaştırmak amacıyla engelli vatandaşlarımızın ve ebeveynlerinin bu merkezlere ulaşımları ücretsiz gerçekleştirildi.

Söz konusu 5 beceri uygulama alanının standartları belirlenmiş ve toplam 345 özel eğitim uygulama okulunda 100 görsel

sanatlar, 10 müzik, 288 bahçe ve hayvan bakımı, 120 beden eğitimi ve spor ile 180 duyu ve hareket geliştirme uygulama alanı olmak üzere toplam 788 beceri uygulama alanı kuruldu. Ayrıca, 345 özel eğitim uygulama okulunda toplam 788 Beceri Uygulama Alanına görsel sanatlar uygulama alanında 72 bin 500, müzik uygulama alanında 20 bin 600, bahçe ve hayvan bakımı uygulama alanında 64 bin 224, beden eğitimi ve spor uygulama alanında 302 bin 760, duyu ve hareket geliştirme uygulama alanında 439 bin 740 malzeme olmak üzere toplam 899 bin 824 adet alan malzemesinin gönderimi tamamlandı.

Bilim ve Sanat Merkezlerinin sayısı 375’e çıkarılmış olup hedeflenen sayının da üzerine çıkıldı. Bu kurumlardaki öğrenci sayısı da 67 bin 375’ten 86 bin 436’ya ulaştı.

2022 yılında 286 Rehberlik ve Araştırma Merkezi hizmete sunularak RAM sayısı hedeflenen sayının üzerine çıkarıldı. RAM’larda ilk kez fizyoterapist istihdamı sağlandı.

ÇEVRE VE İKLIM DEĞİŞİKLİĞİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI

İklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerini azaltmaya yönelik Millî Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturulmuş vekamuoyu ile paylaşıldı. Öğrencilere çevre bilincini kazandırmak, sürdürülebilirlik kavramını benimsetmek ve bunlara ilişkin uygulamaları göstermek ve uygulatmak amacıyla çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programı, ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda seçmeli ders kapsamında haftada 2 ders saati olarak güncellendi. Ders kapsamında öğrencilerin çevre okuryazarlığı, su okuryazarlığı, tarım okuryazarlığı, gıda okuryazarlığı, ekolojik okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler tasarlandı. Ayrıca, öğrencilerin yaşayarak çevre bilinci edinmelerini sağlamak için “Çevre Dostu bin Okul Projesi” hayata geçirilmiş ve her ilçede en az bir adet olmak üzere bin çevre dostu okul oluşturuldu. Bu kapsamda bin 325 sıfır atık kütüphanesi kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2022 hedeflerinin tamamı tutturuldu! ile ilgili etiketler MEB