Merkez Bankası, Ekim ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımını açıkladı

Merkez Bankası’nın yayınladığı bildiriye göre reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 109,6 ölçülürken, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı 0,1 düşerek yüzde 78 oldu.

MB’nin açıklamasında reel kesim güven endeksi ölçümlemesinde yöneltilen anket cevaplarına göre, 3,8 puanlık düşüşe neden olan faktörler gelecek 3 ay için üretim hacmi, toplam istihdam, ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul stoku olarak gözlendi. Son üç ay için toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması göstergelerinde ise iyiye gidiş gözlendi.

İmalat sanayisi kapasite kullanımını ölçümlemek amacıyla 1.747 firmanın cevapladığı anketin bulguları da kamu ile paylaşıldı. Buna göre önceki aya kıyasla çok ciddi bir farklılık gözlenmezken göstergenin değeri 0,1 puan gerileyiş ile yüzde 78 olarak belirlendi.

REKABET GÜCÜ YÜKSELİYOR, EN YAYGIN YAKINMA TALEP EKSİKLİĞİ

Reel kesim güven endeksi belirlemesine yöneltilen anketi yanıtlayan firmaların yüzde 9,6’sı faaliyet gösterdikleri sanayi dalında genel gidişatı bir önceki aya göre daha iyimser bulduklarını belirtirken, yüzde 17,9’u daha kötümser olduklarını aktardı. Ankete katılan işyerlerinin yaklaşık yarısı üretimlerinin kısıtlanmasına sebep olan bir faktör bulunmadığını ifade ederken, yüzde 14,7’si talep yetersizliğinin üretimlerini azalttığını belirtti. Üretimin kısıtlanmasında talep yetersizliğini hammadde/ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği ve mali imkan eksikliği izliyor.

Rekabet gücü ile ile ilgi bulgulara göre ise yurt içi piyasalarda bir önceki 3 aya göre ağırlıklı olarak rekabet artışının gözlemlendiğine dair görüş bildirildi. Avrupa Birliği ve diğer belli başlı yurt dışı piyasaları için rekabet gücü hakkında da yükselme yönündeki değerlendirmelerin de güçlendiği aktarıldı.

 

Merkez Bankası, Ekim ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımını açıkladı ile ilgili etiketler reel kesim güven endeksi imalat sanayi beklenti anketi