Cumhuriyet Başsavcılığı Haberleri

TARİHÇE

Günümüz Yargıtay’ın temeli olan Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye 2. Mahmud tarafından 1837 yılında atılmış, 6 Mart 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu Yüksek Mahkeme Meclis-i Ahkam-ı Adliye adıyla temyiz mahkemesi oluşmuş, 10.01.1945 gün ve 4695 sayılı Kanun ile temyiz mahkemesinin adı "YARGITAY" olarak değiştirilmiştir.

Yargıtay teşkilatı içinde yapılandırılmış olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluşundan bugüne kadar mensuplarının hukuk alanındaki çalışmaları ve bilgi birikimleri ile adli yargıya yön vermiş ve ülke genelinde ceza adaletinin gerçekleştirilmesinde ve uygulama birliğinin sağlanmasında etkin bir rol oynayarak Türk hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur.