Afganistan Haberleri

Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin yasama organına (Parlamento) Ulusal Konsey de denilmektedir. Afganistan’ın ulusal konseyi ülke çapındaki en yetkili yasama organıdır ve Afganistan halkının iradesini temsil etmektedir. Bu konseyin her bir üyesi Anayasa’nın gerektirdiği gibi oy kullanıyorken Afganistan halkının çıkarını göz önüne alarak karar vermektedir. Ayrıca oy kullanım ve iradesini beyan ederken yasal koruma(Dokunulmazlık) altındadır. Yasa çıkarma, onaylama veya reddetme gibi yetkilerin yanısıra, devletin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kanunlarını onaylama ve reddetme yetkisi bulunmaktadır.

Ayrıca, yıllık devlet bütçesini, devletin borç verme veya almasını, idari birimlerin oluşturulmasını, uluslararası antlaşmaların onayı veya reddini de kendi bünyesinde barındırmaktadır. Ulusal Konseyin bir diğer görevi de hükümeti denetleme, halkın şikayetlerini yürütme organına ulaştırmaktır. Afganistan Ulusal Konseyi Temsilciler ve Senato olarak iki kanatlıdır.

Ulusal Konseyin görev süresi beş yıldır ve her yıl içerisinde parlamentonun dokuz ay çalışması zorunludur. Ulusal Konsey bir buçuk ay yazın ve bir buçuk ay da kışın tatil yapar. Her senenin ilkbaharında cumhurbaşkanı bir konuşmayla ulusal konseyin yıllık görevini başlatır. Ulusal Konseyin her iki kanadının da oturumu açık bir şekilde gerçekleşir ve anayasaya aykırı olmadıkça karar çoğunluğun oyuyla alınır.