Kerbela olayı nedir, nasıl oldu?

Kerbela Olayı, İslam tarihinde büyük öneme sahip ve tüm dünyada matemle anılan bir kırılma noktasıdır. 10 Ekim 680 tarihinde, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını, Yezid bin Muaviye ve adamları tarafından Kerbela'da şehit edilmesi anılır. Peki, Kerbela olayı nedir, nasıl oldu? Kerbela olayında ne oldu?

Kerbela olayı nedir? sorusu İslam dünyasında her yıl anılan bu üzücü olay sonrasında merak ediliyor. Peki, Kerbela olayı nedir, nasıl oldu? Kerbela olayında ne oldu? İşte Kerbela hakkında merak edilenler...

KERBELA OLAYI NEDİR?

Olayın kökeni, Emevi Devleti'nin ilk halifesi olan Muaviye bin Ebu Süfyan'ın halifeliği saltanata dönüştürmek için oğlu Yezid adına halktan biat etmelerini talep etmesiyle başlar. Hz. Hüseyin, zulme boyun eğmemek ve İslam'ın doğru öğretilerini korumak amacıyla Yezid'e biat etmeyi reddeder.

Kufe'deki Kufeliler, Hz. Hüseyin ve beraberindekileri şehirlerine davet eder ve Emevilere karşı birlik olma teklifi sunarlar. Ancak, daha önce babası Hz. Ali ve ağabeyi Hz. Hasan'a ihanet etmiş olan Kufelilerin ihanetine uğrayacağından şüphe duyan Hz. Hüseyin, öncü olarak amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Kufe'ye gönderir. Müslim bin Akil, Kufelilerin desteğini alır ancak daha sonra ihanete uğrayarak öldürülür.

Kufelilerin ihanetiyle yüz yüze kalan Hz. Hüseyin, yine de zulme boyun eğmeyerek ilerlemeye devam eder. Ancak Kufe Valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın gönderdiği asker Hürr bin Yezid tarafından Kerbela Çölü'nde susuz bırakılır. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, zulme karşı çarpışarak ölmeyi tercih eder ve Kerbela Çölü'nde şehit edilirler.

AŞURE GÜNÜ VE KERBELA

Kerbela Olayı, Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. Muharrem, İslam takvimine göre yılın birinci ayıdır ve "haram" anlamına gelir. Araplar, bu ayda kabile arasında düşmanlık ve savaşları yasaklarlardı. Muharrem ayının onuncu günü, Aşure Günü olarak bilinir ve İslam tarihinde önemli bir matem günüdür.

Aşure Günü, 28 Temmuz 2023 Cuma günü idrak edilecek. Bu özel gün boyunca oruç tutmak, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edildiği acı olayı hatırlamak ve anmak amacıyla yapılan yaygın bir uygulamadır. Aşure Günü orucu, Resulullah Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisine göre Ramazan'dan sonra en faziletli oruç olarak kabul edilir.

Aşure Günü'nde, özellikle Alevi inancına mensup topluluklar, acıları ve matemi hatırlamak için özel ibadetler ve ritüeller gerçekleştirir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere dokunulmaz, kurban kesilmez ve et yenmez. Aşure, 12 farklı malzeme ile hazırlanan bir tatlıdır ve Aşure Günü'nde dağıtılır.

Kerbela Olayı ve Aşure Günü, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan anma ve ibadetlerdir. Bu günlerde Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin fedakarlıkları hatırlanarak, zulme karşı direniş ve adaletin önemi vurgulanır. Bu tür matem günleri, toplumun birlik ve dayanışmasını pekiştirirken, insanlara insancıl değerleri ön plana çıkarma fırsatı sunar.

Kerbela olayı nedir, nasıl oldu? ile ilgili etiketler Muharrem ayı