İhracatın liderleri seferberlik başlattı!

Türkiye ihracatının yüzde 55’ini tek başına gerçekleştiren beş sektör otomotiv, hazır giyim, kimya, çelik ile elektrik ve elektronikçiler, ‘ihracat seferberliği’ne tam destek verdi.

Son bir yıllık rakamlara göre en çok ihracat yapan beş sektör otomotiv hazır giyim, kimya, çelik ile elektrik ve elektronik olarak sıralanıyor. Türkiye ihracatının yüzde 55’ini tek başına gerçekleştiren beş sektörün ihracat birlik başkanları da Yeni Şafak’ın yaptığı “ihracat seferberliği” çağrısına destek verdi. Sorunlarımızı cevaplandıran birlik başkanları, daha çok ihracat için yapılması gerekenleri sıraladı hem de yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

YARISINDAN FAZLASINI 5 SEKTÖRDE
Temmuz 2018 itibariyle Türkiye’nin yıllık ihracatı 163,3 milyar dolar. En çok ihracat yaban beş sektörün ihracat toplamı 89,7 milyar dolar. Toplam ihracatın yüzde 55’ni gerçekleştiren beş sektörden otomotiv 30,9 milyar dolar, hazır giyim 17,7 milyar dolar, kimya 16,8 milyar dolar, çelik 13,1 milyar dolar, elektrik ve elektronik ise 11,2 milyar dolar ihracat yapıyor.

YENİDEN YÜKSELİŞ DÖNEMİ
Son dönemdeki olaylar Türkiye’nin daha çok üretime ihtiyacının olduğunu bir kez daha gösterdi. İhracatçılar her türlü döviz spekülasyonuna karşı gelecekten umutlu. Fakat bazı alanlarda atılması gereken önemli adımlar var. Bankaların son dönemdeki tutumu, krediye ulaşmadaki zorluklar ve faiz baskısı ihracatçının en öncelikli sorunları. Eximbank kredileri ile bu sorunlara karşı nefes almaya çalışan ihracatçılar, üretim merkezli büyüme modeli önerisini dile getiriyor. İhracatçılar, teşvik sistemimde yeniden yapılandırılmasını da istiyor.

BUNDAN BÖYLE DAHA AGRASİF OLURUZ
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat ailesinin 71 bin üyesi var. Ama kesintisiz ihracat yapan 14 bin. Mevcut yapıda bir kez ihracat yapmış, ihracatı denemiş olanlar veya kesintili olarak ihracat yapanlar bulunuyor. Bizim bu kesimi harekete geçirmemiz gerekiyor. Özgüvenleri az olan orta ve küçük ölçekli ihracatçılarımıza yön vermemiz lazım. Daha agresif bir şekilde ihracata zorlayacağız. İlk binin altındaki firmaları ne kadar büyütürsek yeşertebilirsek o kadar başarabiliriz. Mentörlük programı başlattık. Bu kesimin pazara ulaşması ve yurtdışı heyetlere girmesi lazım. Ara ihracat hattı kuruyoruz.

İhracatın liderleri seferberlik başlattı!
ÜRETEREK CEVAP VERELİM
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Temelde Türkiye’nin üretmesi lazım. Bu tarz dalgalar Türkiye’yi etkilemez. Olmuşa bir şey yapılmaz. Ama sektörler olarak daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çok az sermaye ile bin 500 dolar ile istihdam yapabiliriz. Türkiye’nin üretim üssü olmasına yönelik 5-6. bölgelerde çalışmalarımız, planlarımız var. Üretimi yeniden yapılandırma istiyoruz. Hem istihdama fayda sağlayacak hem de daha fazla ihracat sağlayacak. Moda merkezleri oluşturacağız. Sanayindeki katma değeri arttırmamız gerekiyor. Güçlü bir yan sanayimiz var. Bu yan sanayimize daha çok işlerlik kazandırmak istiyoruz.

İhracatın liderleri seferberlik başlattı! - Resim : 2
YERLİ HAMMADDEYLE ÜRETMEK ZORUNDAYIZ
Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan: Küresel ekonomi içinde güçlü bir konumda olabilmek ihracatta rekabetçi ve yenilikçi olabilmekten geçiyor. Bu nedenle kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanarak daha düşük maliyetlerle daha katma değerli ürünler üreterek bunları ihraç etmeliyiz. Oluşan katma değerin daha büyük bölümünün ülkemizde kalabilmesi ancak yerli hammadde ve yarı mamül kullanımı ile mümkündür. Bu nedenle ülkemiz kaynaklarının dışarı akmasını önlemek için ithal edilen ürünlerin yerli ürünler ile ikame edilmesi ve yarı mamül kullanılması geldiğimiz noktada bir tercih değil mecburiyet.

İhracatın liderleri seferberlik başlattı! - Resim : 3
PAZARLAMA EKİPLERİNE İHTİYAÇ VAR
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu: Ekonomimizdeki gelişmeler ister istemez birinci önceliğimiz oldu. Modelimiz ihracat üzerine büyüme olmalı. Katma değerli ihracat gerekiyor. Ürünlerimizin daha çok katma değerli olması önemli. Ama sadece katma değerli, ürünü yapmak yetmez. Bunu satacak insana ihtiyaç var. Katma değerli ürün ancak bir ekiple satabiliriz. Ürünleri dünyaya pazarlayacak kadro önemli. Çin’in büyüme modeli de ihracat üzerine kurulu. Firmalarla komisyoncu gibi çalışan uzman bir ekip var. Çin hükümeti bu yeni mezun olmuş gençlere teşvikler de veriyor. Hergün işyerimde maillerime en az 2 tane Çin’den gelen mailler oluyor. Bizim de ürünlerimizi pazarlayabilecek ekiplerin istihdamına ihtiyaç var.

İhracatın liderleri seferberlik başlattı! - Resim : 4
FARKLI PAZARLARA GİDELİM
Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik: Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan Otomotiv Endüstrisi , İhracatın öneminin her geçen gün arttığı bu günlerde Türkiye ekonomisine katkısını azami seviyede arttırmak adına yeni pazarlar kazanmak için Tüm bileşenleri ile çalışacak ve ihracata dayalı büyüme stratejisini uygulayacaktır. Yeni pazarlar için çalışır iken mevcut pazarlarımızın bulunduğu , özellikle bizim için büyük önem taşıyan ve ihracatımızın %79 unu gerçekleştirdiğimiz AB bölgesi ülkeleri ilede Otomotiv endüstrimizin ve ülkemiz algısını arttırıcı çalışmalara da ağırlık vereceğiz. Mevcut pazarlarda rekabet edebilecek ve ihracat pazar çeşitliliğini sağlayabilecek güçteyiz.