Çinli bilim insanları açıkladı: Omicron varyantı farelerden insanlara sıçradı

Çinli bilim insanları Omicron varyantının kökenine ilişkin araştırma sonucunu açıkladı. Çin Bilimler Akademisi'nin yaptığı araştırmaya göre Omicron varyantı farelerden insanlara sıçradı. Öte yandan Omicron varyantının diğer varyantılara göre 3 kat daha fazla evrimleştiği tespit edildi.

Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, koronavirüsün Omicron varyantı (B.1.1.529) farelerde evrimleşti ve insanlara geri sıçradı. Omicron’un kökenlerini anlamak, mevcut ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlarla mücadele büyük önem taşıyor ve şu anda koronavirüs araştırmalarının kilit soruları arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, dünya genelinde bilim insanları, şimdiye kadar üç olasılığı değerlendirdiler: Bunlardan ilki, bir süre boyunca bilimsel olarak izlenmeyen bir toplulukta ortaya çıkmış olabileceği. İkincisi uzun süreli bir enfeksiyonu olan bağışıklığı baskılanmış bir hastada koronavirüsün mutasyona uğramış olması, üçüncüsü ise ters zoonozun bir sonucu olması. Son varsayıma göre, koronavirüs insanlardan bir hayvanı enfekte etmek için atladı ve bu hayvandan sonra tekrar insanlara sıçradı.

Bilim insanları şimdiye kadar genelde ikinci varsayıma yöneldi. Ancak, Çinli bilim insanlarının Journal of Genetics and Genomics adlı bilimsel dergide yayımlanan son çalışması, üç nedenden dolayı üçüncü olasılığın muhtemel olduğunu ortaya koydu.

OMİCRON DİĞER VARYANTLARA GÖRE 3 KAT DAHA HIZLA EVRİMLEŞTİ

Araştırmacılar, çalışma kapsamında ilk olarak, koronavirüsün diğer tüm varyantlarının Alfa ve Beta da dahil olmak üzere ayda 0,45 mutasyon oranında doğal olarak evrimleştiğini hesapladı. Ancak, Omicron varyantındaki mutasyonların sayısı, onun insan konakları içinde doğal bir şekilde evrimleşmediğini gösterdi. Buna göre Omicron, ayda 1,5 mutasyonla üç kat daha hızlı evrimleşti.

Bilim insanları, ardından Omicron varyantındaki mutasyonların moleküler doğasının, insanlarda ilk tespit edildiğinde, koronavirüsün insanlarda evrimleştiği zamankiyle aynı olmadığını buldu. Ancak mutasyonların, hayvanlarda, özellikle farelerde tutarlı bir şekilde gelişebileceği görüldü.

Diğer taraftan, bilimsel olarak B.1.1.529 olarak adlandırılan Omicron varyantına en çok benzerlik gösteren ve ataları olarak kabul edilen iki B.1.1 ailesi koronavirüsündeki mutasyonlar, Mayıs 2020’eye kadar benzer düzeylerdeydi. Ancak, söz konusu virüsler bu tarihin ardından izlenemez hale geldi.

Sonuç olarak araştırmacılar, yukarıda açıklanan bulguların, koronavirüsün fareleri enfekte ederek dikkate değer bir evrimsel sıçrama yaptığı ve kemirgen içinde bir yıldan fazla bir süre boyunca gelişmeye devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Çalışmanın yazarları, ”Bulgularımız Omicron'un atası olan B.1.1 ailesinden iki virüsün pandemi sırasında (muhtemelen 2020'nin ortalarında) insanlardan farelere sıçradığı ve ters bir zoonotik olay yaşadığını kanıtlıyor. Bu virüsler, 2021'in sonlarında insanlara geri dönmeden önce bir farede bir yıldan fazla bir süre boyunca çeşitli mutasyonlar biriktirerek insanlara geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ters zoonoz daha önce birkaç kez gündeme geldi. Bilim insanları geçen yıl, Danimarka'daki bir çiftlikteki vizonların insanlar tarafından koronavirüs ile enfekte edildiğini ve hayvanların da virüsü insanlara aktardığını bulmuşlardı. Bu nedenle başta Danimarka olmak üzere birçok ülkede yetiştirilen vizonlar katledilmişti.

Çinli bilim insanları açıkladı: Omicron varyantı farelerden insanlara sıçradı ile ilgili etiketler araştırma salgın omicron varyantı fare insan