Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Anlamı ne? İzle!

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçiminin gerçekleştirilmesine az bir zaman kala partiler hazırlanıyor. Ak Parti yeni reklam filmi ile vatandaşlara seslendi. Reklam filmindeki kuş herkes tarafından merak ediliyor. Peki Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Anlamı nedir? Şimdi elini uzat, en güçlü devir başlasın reklamını izle! Detaylar haberimizde...

Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin gerçekleşeceği 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldı. Partiler ise seçim için tanıtımlar gerçekleştiriyorlar. Ak Parti'nin yeni reklam filmi ise konuşulan konular arasında yer alıyor.Peki Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Anlamı nedir? Şimdi elini uzat, en güçlü devir başlasın reklamını izle! Merak edilen soruların cevapları detayları ile haberimizde...

Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Anlamı ne? İzle!

ANKA KUŞU NEDİR?

Masallara konu olmuş, Arapçada anka adı ile anılan ve Türk kültürüne zümrüd-ü anka kuşu olarak girmiş böyle bir türün gerçekte var olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Genel olarak anka kuşu özellikleri ve nasıl bir görünüme sahip olduğunu tanımlamak çok zordur. Daha çok efsanevi özellikleri bilinmektedir. Türk Kültürü ve Arap kültürü başta olmak üzere farklı kültürlerde de yer almayı başarmıştır.Zümrüdü anka kuşu eski Yuna mitolojisinde kalın tüylü ve kartaldan biraz küçük gibi tanımlanmıştır. Çok uzun ömürlü olduğu ve herkesin görmeye nasip olmadığı bir tür olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda küllerinden doğan anka kuşu hikayesi günümüze kadar uzanmıştır. Özellikle sanatsal figürlere ve farklı hikayelere konu olmuştur. Ölümünün yaklaştığını anlayan anka kuşu kendisien kuru dallardan yuva yapmaktadır. Sonrasında yuvasına girer ve ölümünü bekler. Efsaneye göre yuvasında yanarak ölür ve küllerinden yeniden anka yavrusu olarak doğar. Dini bakımdan yeniden doğuş olarak simgelenir.

 

Zümrüdü anka kuşundan alınacak temel ders neyi arıyosan sen, O’sundur. Mevlana’nın bu sözü anka kuşundan alınacak dersi ifade etmektedir. Kuşların hükümdarı olan Simurg İran kültüründe kullanılmakta ve anka kuşunun kendisidir. Zümrüdü anka ise Türk kültüründeki ismidir. Küllerinden doğmuş olan anka efsanesine göre çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden alınması gereken önemli dersler bulunmaktadır. Sabırlı olmanın, gayret etmenin, emek sarf etmenin ve kendi anka kuşunu kendin yaratmanın önemi vurgulanmaktadır.

Anka kuşu nedir diye merak edenler için somut bir tanım yapmak kolay olmayacaktır. Eski mitolojilerden günümüze uzanan bir efsanedir. Bazı inanışlara göre yeniden diriliş ve var oluş anlamı taşımaktadır. Efsanevi ve gizemli bir kahramandır. Kuşların babası ve lideridir. Masal ve birçok sanat eserine konu olmayı başarmıştır.

Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Anlamı ne? İzle! - Resim : 2

HÜDHÜD'ÜN ÖZELLİKLERİ

Bir İran efsanesine göre ise hüdhüd evli bir kadındır. Ayna karşısında yarı çıplak bir durumda saçlarını taramakta iken kayınpederi habersizce odasına girer. O anda durumundan utanıp korkuya kapılarak kuş olur ve uçar, tarağı da başında kalır. Bundan dolayı hüdhüdün Farsça’daki bir adı da “şâneser”dir (tarak başlı).

İslâmî literatürde hüdhüdün “ebü’l-ahbâr, ebü’r-rebî‘, ebû ibâd, ebû seccâd” gibi birçok künyesi vardır. Belli başlı özellikleri ise şunlardır: Toprağın altındaki suyu görür. Eşine çok bağlıdır, eşi ölünce yeni bir eş aramaz. Anne babasına karşı çok hürmetkârdır; yaşlandıklarında yiyeceklerini temin eder. Annesi öldüğünde uygun bir yer buluncaya kadar onu başında taşıdığı için mükâfat olarak güzel bir tepelikle donatılmıştır (Câhiz, III, 510-514; Demîrî, II, 436-440). Hüdhüdle ilgili benzer telakkilere Yunanlılar ve Romalılar’da da rastlanmaktadır (DB, III/1, s. 780).

Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Anlamı ne? İzle! - Resim : 3

İbn Abbas’ın naklettiğine göre Resûlullah hüdhüd, göçeğen kuşu, karınca ve arının öldürülmesini yasaklamıştır. Hüdhüdle ilgili yasaklamanın sebebi olarak Hz. Süleyman’a su bulması ve elçilik görevi yapması gösterilir (Kurtubî, XIII, 172). Hüdhüd hakkında Kur’an’da verilen bilgiler Eski Ahid’in Ârâmîce tercümelerinden Targum Şeni’de de bulunmaktadır. Bu bilgilerin Yahudilik’ten alındığı ileri sürülmüşse de (Speyer, s. 391) Targum Şeni’nin milâdî VII. yüzyılın sonunda veya VIII. yüzyılda yazıldığı (EJd., XV, 813) göz önüne alınırsa bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıkar


Zümrüdü anka kuşundan alınacak temel ders neyi arıyosan sen, O’sundur. Mevlana’nın bu sözü anka kuşundan alınacak dersi ifade etmektedir. Kuşların hükümdarı olan Simurg İran kültüründe kullanılmakta ve anka kuşunun kendisidir. Zümrüdü anka ise Türk kültüründeki ismidir. Küllerinden doğmuş olan anka efsanesine göre çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden alınması gereken önemli dersler bulunmaktadır. Sabırlı olmanın, gayret etmenin, emek sarf etmenin ve kendi anka kuşunu kendin yaratmanın önemi vurgulanmaktadır.


Anka kuşu nedir diye merak edenler için somut bir tanım yapmak kolay olmayacaktır. Eski mitolojilerden günümüze uzanan bir efsanedir. Bazı inanışlara göre yeniden diriliş ve var oluş anlamı taşımaktadır. Efsanevi ve gizemli bir kahramandır. Kuşların babası ve lideridir. Masal ve birçok sanat eserine konu olmayı başarmıştır.

HÜTHÜT KUŞU NEDİR?

Hemen bütün dillerde çıkardığı sese (T. ibibik, büdbödek; Ar. hüdhüd; Far. pûpe, pûpû; İng. hoop poo; Fr. huppe; İbr. dûkifat; Lat. upupa, epops) veya başında bulunan sorguç şeklindeki renkli tüylere (T. çavuş kuşu, taraklı, turakçın, ibik, ibikli; Far. şâne-ser) göre adlandırılan hüdhüd “coraciiformes” takımının “upupidae” familyasının tek üyesi olan ve taraklı tepeliğiyle tanınan bir kuş türüdür. Kanatları ve kuyruğu siyah beyaz alacalı, öbür bölümleri pembeye çalan açık kahverengi, tepeliğinin uçları siyahtır. Yuvasını genellikle ağaç kovuklarına, duvar deliklerine ve kaya oyuklarına yapar (EBr., VI, 47; ABr., XI, 427). Filistin’de ve daha çok Mısır’da bulunur; kışın Afrika’ya göç eder. Eski Mısırlılar hüdhüde saygı gösterir ve Horus’un simgelerinden biri kabul ederlerdi (DB, III/1, s. 780).

Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Anlamı ne? İzle! - Resim : 4

TEVRAT’TA ETİ YENMEYEN KUŞLAR ARASINDA SAYILIYOR

Hüdhüd Talmud’da “yaban horozu” olarak adlandırılmakta (EJd., VIII, 970), Tevrat’ta eti yenilmeyecek kuşlar arasında sayılmaktadır (Levililer, 11/19; Tesniye, 14/18). Karaîler hüdhüdü tavukla karıştırmışlar ve bu sebeple tavuğun yenilmesini yasaklamışlardır.

Kur’ân-ı Kerîm Hz. Süleyman’dan bahsederken diğer vasıfları yanında kendisine kuş dilinin öğretildiğini, cinler, insanlar ve kuşlara hükmettiğini ve onlardan müteşekkil orduları bulunduğunu bildirmektedir.

Âyetlerde bu konuda verilen bilgileri şöyle özetlemek mümkündür: Bir sefer esnasında ordularıyla birlikte karınca vadisine gelen Hz. Süleyman kuşları gözden geçirir ve hüdhüdün orada olmadığını anlar. Sebebini sorarak eğer mazereti varsa bunu ispat etmesini, yoksa canını yakacağını veya kafasını koparacağını belirtir. Çok geçmeden hüdhüd gelip Hz. Süleyman’a onun bilmediği Sebe ülkesinden haber getirdiğini, bu ülkeyi bir kadının yönettiğini söyler ve onların dinî inançları hakkında bilgi verir. Bunun üzerine Hz. Süleyman hüdhüde bir mektup vererek Sebe’ye götürmesini ve oradaki yöneticilerin nasıl bir karar alacaklarını öğrenmesini ister. Mektubu okuyan Sebe melikesi, ileri gelen adamlarıyla istişare ettikten sonra Hz. Süleyman’a bazı hediyeler göndermeye karar verir (en-Neml 27/16-35).

 

Ak Parti'nin reklam filmindeki kuş nedir? Anlamı ne? İzle! ile ilgili etiketler AK Parti Reklam Filmi kuş nedir izle