7 Aralık Çarşamba Resmi Gazete yayımlandı | İşte alınan kararlar

Resmi Gazete’nin 32036 sayısı yayımlandı. Zincir marketlere yönelik düzenlemelerin yer aldığı Resmi Gazete’de çeşitli kararlar da alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'nin 7 Aralık Çarşamba 32036 sayılı kararları yayımlandı. 

YÖNETMELİKLER
–– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik
–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/82, K: 2022/113 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

7 Aralık Çarşamba Resmi Gazete yayımlandı | İşte alınan kararlar ile ilgili etiketler Resmi Gazete