Umre yaparken okunacak dualar hangileridir?

Umre ibadeti birçok müslümanın ölmeden önce bir kez yapmak için can attığı en önemli ibadetlerden biridir. Umreye gidecek olan ve gidenler umrede okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. İşte umre yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ve okunacak dualar...

Sözlükteki kelime anlamı olarak Umre, Müslümanların Kâbe'yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhî tanımı, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe'yi tavaf, sa'y etmek, tıraş olmaktır. Umre kelimesi Kur'an ve hadiste geçer.

Peygamber efendimizin ayak sürdüğü kutsal topraklarda ibadet etmek isteyen müslümanlar yılın belirli günlerinde umre ziyaretini gerçekleştiriyor. Peki umre ibadeti nasıl yapılır? Umrede okunacak dualar neler? Kabe'yi görünce hangi dualar okunmalı? İhrama nasıl girilir, ihram kuralları neler? Umrede Tavaf ve Telbiye duaları...

Umre yapmak isteyen kimselerin gerek ruhen gerek de madden buna hazır olması gerekmektedir. Kutsal topraklara ayak basan kimselerin duasız tek bir anı bile olmaması önerilir. Umre ibadetinde İhram duaları, Tavaf duaları, Harem-i şerif duaları, Hacerül Esved duaları, Mültezem duaları, Makam-ı İbrahim duaları ve Sa'y duaları" bilgilerini içeren bir kitap yanınızda bulunmakta fayda var.

1. İhrama hazırlanmak: Umre ibadetini gerçekleştirmek isteyen kadın ve erkeklerin dikkat etmeleri gereken başlıca kurallar vardır. Bunlardan birisi de gerekli görülüyorsa koltuk altı ve kasık kıllarının alınması, saç-sakal tıraşının yapılmasıdır. Bıyıklar düzeltilip tırnaklar kesildikten sonra güzel bir boy abdesti alınır. Erkekler üzerinde ne varsa hepsini çıkartır. İzâr ve ridâ isimli iki parçalı ihram örtüsünü giyerler. Ridânın uçlarını birbirine bağlamak ya da iğne ile sabitlemek mekruhtur. Kadınlar elbise ve ayakkabıları üzerinde duracak şekilde, başlarını açmazlar, yüzlerini de kapatmazlar.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ihram için önerdiği yerler:

Abdullah B. Abbas (ra) dedi ki:

''Peygamber Efendimiz (SAV) Medine Ahalisi için; Zu'l-Huleyfe'yi, Şam ahalisi için; Cuhfe'yi, Necd ahalisi için Karnu'l- Menazil'i ve Yemen ahalisi için de 'Yelemlem'i ihrama girme yeri (Mikat) olarak belirledi. Bu yerler, aynı zamanda buranın halkı olmayıp da hac veya umreye bu yönden gelenlerin de Mikatıdır."

2. İhram namazı: 2 rekatlık bir ihram namazı kılınır. İlk rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun Suresi onur, 2. rekatında ise yine Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur.

3. Umreye niyet ve telbiye: Umre yapmak isteyen kimse âfâkî ise mîkât sınırlarını aşmadan, Hıll bölgesinde gidiyorsa bulunduğu mekanda, Harem bölgesinde bulunuyorsa Hıll bölgesinde örneğin Ten’ım’e giderek ihrama girer. İhrama girerken niyet edilir, telbiye getirilir.

"Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur" denir. Niyet ettikten sonra,

Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur ” (Ebû Dâvûd, Menâsik, 27; II, 404. İbn Mace, Menasik, 15. II, 974.) diyerek Telbiye getirilir. İhrama girilmiş ve yasaklarına başlanmış olur. Mekke'ye gidene kadar olabildiğince salavatlar getirilir ve Telbiye duaları okunur.

4. Harem duası: Mekke'ye yaklaşıp Harem bölgesine girince,

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diye dua edilebilir.

"Allah'ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru" şeklinde dua ile Mescid-i Harem’e girilir.

5. KABE'Yİ İLK GÖRDÜĞÜMÜZDE OKUNABİLECEK DUALAR:

"Allahümme inne’l-beyte beyteke ve’l-harama haram eke ve’l-emne emnek ve haza makama’l-aiz bike."

Manası: "Allah’ım! Sana ibadet için yönelinen şu Kâbe senin beytindir. Saygı gösterilmesini buyurduğun bu kutsal belde haremindir. Buradaki emniyet güven senin sağladığın emniyettir. Burası cehennem azabından sana sığınanların makamıdır."

“Allah’ım! Es-selam olan Sensin. Sendendir selam. Ey Rabbimiz, bizi Es-selam ile dirilt.” 

"Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin Evindir. Onu Sen yüceltin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın .Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün."

6. Hacerül esvedi selamlama: Kabe'nin köşesinde bulunan Hacerül Esved taşının oraya gelinerek o yöne doğrulunur. Eller omuz hizasına kadar kaldırılıp "Bismillahiallahuekber" diyerek selam gönderilir, tekbir, tehlil ve tahmîd getirir. Eğer o an orası kalabalıksa eziyet vermemek için Hacer-i Esved-i öpmeden değilse öperek selamlamayı tamamlayın.

7. Umre tavafına niyet: Hemen alttaki umreye tavaf niyet duası okunduktan sonra Kabe sol tarafa alınıp Hatim'in dışından dolanarak yapılır. 

Şavt aralarında Rüknü Yemânî ve Hacer-i Esved’i uzaktan,

"Allah'ım! Senin için umre tavafını yedi şavt olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle" demek müstehaptır.

8. Tavaf namazı kılma: Eğer kalabalık değilse Makam-ı İbrahim ’in arkasında kalabalıksa uygun yerde 2 rekat "tavaf namazı" kılınır. Namaz bittikten sonra dua edilerek, peşinden zemzem içilir ve Hacer-i Esved’i istilam edilir.

Zemzem duası: Allâhûmme innî es’elüke ilmen nâfian ve rizkan vâsian ve şifâen min külli dâin ve sekam.

Manası: Allah’ım! Senden hayırlı ilim, bol rızık ve her hastalık meşakkatten şifâ istiyorum

9. Umre için s'ay: Umrenin sa'yini yapmak için Safa'ya gidilir. Ka'be'ye döndükten sonra, tekbir, tehlil, tahmîd ve salat ü selam getirilerek dualar edilir. Sa’y niyeti edilir.

"Allah'ım! Senin rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt olarak umrenin sa'yini yapmaya niyet ediyorum. Sa’yi benim için kolaylaştır ve kabul eyle" şeklinde dua ederek yapması Sa'y yedi şavt olarak Safa’da başlanıp Merve’de bitirilir.

10. Tıraş olma: Müsait olunan bir ortamda saç tıraşı olunur ya da saçlar kısaltılır. İhramdan çıkılmış olunur.

UMREDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Mültezem duası:

"Ey bu değerli evin sahibi! Boynumu cehennem ateşinden azad eyle ve beni kötülüklerin hepsinden ve şeytanın şerrinden koru. Bana rızık olarak verdiklerinle beni yetinir kıl. Bana verdiklerinde bana bereket ver. Allah’ım! Beni bu misafir kullarının en hayırlılarından kıl. Beni bağışla ve bana acı. Çünkü Sen’sin bağışlayıcı ve acıyıcı olan. Allah’ım! Ben Sen’den ölüm anında bir rahatlık (selamet), hesap anında bir bağışlama diliyorum. Ey Allah’ım! Muhammed’e ve O’nun tüm ashabına salat ve selam eyle.” (Ebu Davud: 1481; Tirmizi: 3477; Nesai, el-Mücteba: 3/44)

Tavaf duası:

“Rabbimiz! Bize dünyada hasene (iman ve Salih amel) ver. Ahirette de bize hasene ver ve bizi cehennem azabından koru.” (Bakara: 201)

 Kabe'nin rükunları arasında edilebilir dua:

Umre yaparken okunacak dualar hangileridir?

Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre, “Allah’ım! İşlerimin hepsini koruyan dinimi ıslah et. Kendisinde hayatım olan dünyamı da ıslah et. Kendisine dönüşümün olacağı ahiretimi de ıslah et. Hayatı benim için tüm hayırlar bakımından bereketli kıl. Ölümümü de her türlü şerden uzak kıl.” (Müslim: Fethu’l-Bari, 17/40)

 

Safa ve Merve duası (İbn Ömer’in duası)

"Allah'ım! Beni Rasul’unun sünneti üzere yaşat ve beni O’nun milleti üzere öldür ve beni saptırıcı fitnelerden koru." (Beyhaki, es-Sünen el-Kübra: 5/95)

 

 

Umre yaparken okunacak dualar hangileridir? ile ilgili etiketler dua Umre