Türkiye güçlendi artık statükoyu değiştirmek istiyor

ABD merkezli düşünce kuruluşu Foreing Policy Research Institute (FPRI-Dış Politika Araştırma Enstitüsü), Türkiye hakkında ilginç bir analiz yayımladı. Türkiye’nin cumhuriyetin ilanında statükoyu koruyan bir yapıda ilerlemek istediğini yazan FPRI, AK Parti iktidarından sonra artan ekonomik ve askeri güç sayesinde oyun kurucu, statükoyu değiştiren bir yapıya kavuştuğunu belirtti. İşte detaylar...

İbrahim Açar
İbrahim Açar

ABD merkezli düşünce kuruluşu Foreing Policy Research Institute (FPRI-Dış Politika Araştırma Enstitüsü), Türkiye hakkında ilginç bir analiz yayımladı. Türkiye’nin cumhuriyetin ilanında statükoyu koruyan bir yapıda ilerlemek istediğini yazan FPRI, AK Parti iktidarından sonra artan ekonomik ve askeri güç sayesinde oyun kurucu, statükoyu değiştiren bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Yazıda, “Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve ardından Türkiye'nin ekonomik, askeri ve diplomatik gücünün artmasıyla bu durum değişti. Türk dış politikası, artan nüfuz arzusuna uygun olarak bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeye odaklanmaya başlamıştır” denildi. İşte FPRI’nin ilginç analizi…

Türkiye güçlendi artık statükoyu değiştirmek istiyor

“Geçtiğimiz yüzyılda, Türkiye'nin dış politikası, büyük güçlerden gelen ciddi tehditler karşısında Lozan Antlaşması'nın kazanımlarını koruma ihtiyacı tarafından yönlendirildi. Sonuç olarak, Türkiye ağırlıklı olarak statükocu bir ülkeydi ve komşu devletlerle ilişkileri büyük ölçüde daha geniş jeopolitik mücadelelerdeki konumuna göre şekillendi. Ancak Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve ardından Türkiye'nin ekonomik, askeri ve diplomatik gücünün artmasıyla bu durum değişti. Türk dış politikası, artan nüfuz arzusuna uygun olarak bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeye odaklanmaya başlamıştır. İleride, Ankara'nın çabalarının doğası ve Türkiye'nin komşularından aldığı tepki, Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile ilişkilerini belirlemede giderek daha önemli bir faktör olacaktır. Türkiye'nin yeni dinamikleri, gelecekteki herhangi bir Türk hükümeti altında bir gerilim kaynağı olmaya devam edecek, ancak tüm taraflarca iyi yönetilirlerse, Türkiye ile Batı arasında kalıcı bir ayrılığa yol açmaları gerekmiyor. Türkiye, Batı Avrupa'dan Basra Körfezi'ne kadar kilit ABD müttefikleriyle anlaşmazlıklara ne kadar derinden girerse, Washington ve Ankara'nın işbirliğine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiye sahip olması o kadar zor olacaktır. Ve Türkiye kendisini ne kadar revizyonist bir güç olarak görürse, Amerika'nın müttefikleriyle o kadar çatışmaya girecektir. Sonuç olarak, ABD'li politika yapıcılar için Türkiye'nin bölgesindeki konumunun tarihi yörüngesini anlamak her zamankinden daha önemli.

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden, son yüz yılın büyük bir bölümünde sürdürdüğü bir yönelim olan statükocu bir güç olarak çıktı. Yeni ülke, Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu'daki eski topraklarını kaybetmiş olsa da, yabancıların Anadolu topraklarını işgal etme çabalarını da zorla bozguna uğratmıştı. Modern Türkiye'nin kurucuları için, tam bir sömürgeleştirmeden kaçınmadaki başarı, Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm coğrafi kapsamını korumadaki başarısızlığa çok daha ağır basıyordu. Sonuç olarak, kazanımlarını korumaya öncelik veren pragmatik bir dış politika geleneği oluşturdular: mevcut sınırları içinde egemen ve güvenli bir Türk devleti. Bu hedef, etkileri değişse bile uzun ve çalkantılı bir 20. yüzyıl boyunca sabit kaldı ve Ankara'nın kendi beyan ettiği çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için hangi ülkelerle birlikte çalışacağı konusunda esnek olmasına izin verdi. İki savaş arası dönemde, tehditler büyük ölçüde Fransa, İtalya ve İngiltere gibi güçlü Avrupa imparatorluklarından geldiğinde, Türk egemenliğinin savunulması tarafsızlık ve bağlantısızlık politikasını gerektiriyordu. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında ise Türkiye'nin jeopolitik konumu önemli ölçüde değişti. Aniden, Sovyetler Birliği Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik en doğrudan ve tehlikeli tehdit olarak ortaya çıktı. Bu yeni stratejik bağlamda, tehlike altındaki statükoyu korumanın, ülkenin silahlı kuvvetlerini donatmanın ve nihayetinde sınırlarını savunmanın tek uygulanabilir yolu ABD ve NATO'nun desteğini aramak oldu. Sonuç, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın çoğuyla güçlü ve karşılıklı yarar sağlayan bir ittifak oldu.

Ancak bu ittifakın başarısı, Türkiye'nin statüko yönelimi ile bölge devletleriyle tarihsel temelli ilişkileri arasındaki karmaşık, sürekli gelişen ve çoğu zaman paradoksal ilişkiyi bazen gölgeledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü çevreleyen koşullar, Türkiye'nin neredeyse tüm komşularına ona karşı düşmanlık beslemek için hem duygusal hem de pratik nedenler vererek acı bir miras yarattı. Ancak, statükoya bağlılığı paylaşan diğer ülkelerle birlikte, Ankara'nın bu düşmanlığı yenmek için eşit derecede iyi nedenleri vardı. Kendilerini Türkiye'nin jeopolitik uyumunun yanlış tarafında bulan ülkeler için ise, aksine, bu kırgınlıklar ve çözülmemiş sorunlar sürekli olarak şiddetlendi.

Türkiye'nin bölgesel ilişkilerinin tarihi, güç siyasetinin sürekli değişen dinamikleri ve istikrarsız tarihi aracılığıyla okunabilir. Örneğin Yunanistan örneğinde, Ankara ve Atina 1930'larda her ikisi de güvenliklerinin Doğu Akdeniz'deki İtalyan irredantizmi tarafından tehdit edildiğini hissettiklerinde iddialı bir yakınlaşma başlattılar. Bu ortak tehdidin yerini Sovyetler Birliği aldığında, iki ülke NATO şemsiyesi altında daha da yakın bir hizaya getirildi. Ancak kısa süre sonra, Kıbrıs'taki İngiliz yönetimine karşı artan isyan statükoyu sürdürülemez hale getirdi ve Atina ve Ankara'yı bundan sonra ne olması gerektiğine dair kökten farklı görüşlerle baş başa bıraktı. Ancak bu bağlamda, deniz sınırları ve her iki ülkedeki tarihsel azınlıkların statüsü gibi uzun süredir devam eden bir dizi soru yeniden gündeme geldi. En önemlisi, Kıbrıs konusundaki gerilim kötüleşirken bile, her iki taraf da kendilerine ortak güvenlik çıkarlarını hatırlatmaya yardımcı olacak Washington'a sahipti. Soğuk Savaş boyunca ABD, NATO içi bir savaş riskini önlemek için Türk-Yunan gerilimini yönetebilecek bir konumdaydı.

Sovyetlere fayda sağlayacak iki müttefik arasında. Diğer bir deyişle, Washington, statükonun güçlü bir savunucusu olarak hareket ederek, hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin statükoya olan ortak bağlılıklarını sürdürmelerine yardımcı oldu.

AK PARTİ YENİ BİR DIŞ POLİTİKA BENİMSEDİ

Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükselişiyle Türkiye sadece yeni bir dış politika değil, yeni bir dış politika yönelimi benimsedi. Ankara artık statükoyu korumakla ilgilenmiyor, onu dönüştürmek istiyor. Türkiye'nin statüko yönelimi, koşullar değiştikçe farklı politikalara yol açtığı gibi, Türkiye'nin yeni statüko karşıtı yönelimi de Erdoğan hükümetini farklı stratejiler izlemeye yöneltti. Ancak bu değişimleri ve bölgede uyandırdıkları tepkiyi anlamak için, Türkiye'nin komşularının geçen yüzyılda olduğu gibi kendi tarihlerinin ve daha da önemlisi kendi tarihlerinin ışığında tepki verdiklerini takdir etmek çok önemlidir.“

 

Türkiye güçlendi artık statükoyu değiştirmek istiyor ile ilgili etiketler ekonomi AK Parti Recep Tayyip Erdoğan ABD