TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanı yayınladı! Hangi kadrolar için personel alımı yapılacak? İşte başvuru koşulları...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanı yayınladı! Hangi kadrolar için personel alımı yapılacağı açıklandı. Kimler ilana başvuru yapabilir? İşte başvuru koşulları, süresi ve tüm detayları...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
 
Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  Bölümlerine  2547  sayılı  Kanun’un  23.,  24.  ve  26.  maddeleri  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
 

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

  • Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe,          
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı sureti
  • Askerlik durumunu  gösteren  belge  örneği  (erkek  adaylar  için)  ve  aşağıda  belirtilen  içeriğe  sahip  başvuru  dosyaları  ile  İnsan  Kaynakları  Müdürlüğüne  şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 6 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.

Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.

Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul'dan  denkliğinin  onaylanmış  olması  şart  olup;  söz  konusu  belgenin  tüm  başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Başvurular,  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımı  tarihinden  itibaren  on  beş  (15)  gün  içerisinde Rektörlüğün  İnsan  Kaynakları  Müdürlüğüne  şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir.

SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Son başvuru tarih 26/03/2024’dür. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi  içinde  yapılmayan  veya  eksik  belgeli  başvurular  dikkate  alınmayacak,  Rektörlükçe yapılacak  ön  incelemeye  göre  anılan  Kanun  ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ALIM YAPILACAK KADROLAR

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM  DALI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI ARANAN  NİTELİKLER
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik
Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Beyin Cerrahisi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Profesör 1 Plastik Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun
olmak.
Tıbbi Patoloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 Patoloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Profesör 1 Kadın Doğum uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve
Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
Doçent 1 KBB uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik
Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik
Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak
Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve
Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Tercihen Nefroloji, Endokrinoloji, Hematoloji, Romatoloji alanlarında
yandal uzmanlığı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik
Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak
Radyoloji Doçent 1 Radyoloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak
Nöroloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 Nöroloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanı yayınladı! Hangi kadrolar için personel alımı yapılacak? İşte başvuru koşulları... ile ilgili etiketler Akademik kadro ilanları Resmi Gazete
GÜNÜN VİDEOSU

Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatine ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi aldığını açıkladı.