Tebbet suresinin okunuşu ve anlamı nedir?

Tebbet suresi, namaz kılarken okunan önemli surelerden biridir. Kurusun, kahrolsun anlamına gelen surede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ( s.a.v) amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmektedir. İşte, Tebbet suresinin okunuşu ve anlamı....

Tebbet suresi, Kuran'ı Kerim'in 111. suresidir. Mekke'de indirilen ve 5 ayetten oluşan surede Peygamber efendimizin amcası Ebu Leheb ve karısı eleştirilmektedir. Onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. İşte, Tebbet suresinin okunuşu ve anlamı....

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşte yanacak.

4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).

5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

TEBBET SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede Hz. Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

TEBBET NE DEMEK?

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. "Tebbet", kurusun, kahrolsun demektir.

Tebbet suresinin okunuşu ve anlamı nedir? ile ilgili etiketler dua