Sevgilisinden ayrılan kişiler bu duada birleşiyor! Sevdiğini unutmak için okunan dua

Sevgilisinden ayrıldığı için acı çekenler o kişiyi unutmak için çözümler arıyor. Tam bu noktada sevdiğini unutmak için okunan dualar devreye giriyor. Peki, sevdiğini unutmak için hangi dua okunur? İşte, ayrıldığı kişiyi kısa sürede unutturan dualar…

Sevdiği kişiden ayrılan ve bir türlü unutamadığını söyleyen kişiler sevdiğini unutmak için okunan duaları araştırıyor. Ayrılık acısını hafifleten ve sevdiğini unutturan dualar mevcut. Bu dua, sevdiğinden ayrılan kişilerin acısını hafifletmek ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlamak için okudukları dualardan biridir. Sevdiğiniz kişiyi kısa sürede unutmak istiyorsanız bu dualar unutmanıza yardımcı olacak ve acınızı hafifletecek. Sevdiğini unutmak için okunacak dua, birden fazla duanın birleşmesinden oluşur. İşte, sevdiğini unutmak için okunan dualar…

33 kez Ya Yusuf ismi şerifi okunur.

Bundan sonra Ya Rauf 33 kez ismi söylenir.

1 Fatiha, 3 İhlas, 3 Felak ve 3 Nas sureleri okunur.

Bu dualardan sonra 99’ar kez sırasıyla şu isimler okunmalıdır:

Ya Rahman

Ya Rahim

Ya Cami

Ya Muafi

Ya Kafi

Ya Şafi

Bu isimlerin söylenişinin her birinin ardından 1 adet Ayete’l Kürsi okunmalıdır.

Sevdiğini Unutmak İçin Okunan Dua Nasıl Okunmalıdır?

Sevdiğini unutmak için olan duanın okunuşu, Cuma günleri yapılmalıdır. Sabah namazı kılındıktan sonra da bu dua adım adım okunmalıdır. Duaya başlamadan önce niyet edilmelidir. Niyet kısmının belirli bir sınırı yoktur. Kişi duasının kabul olmasına veya aklındaki kişiden uzaklaşmaya niyet edebilir. Bu duanın Allah’ın izniyle kabul olması için 7 hafta boyunca her cuma gününde tekrarlanmalıdır.

Kara Sevdaya Düşenlerin Sevdiğini Unutması İçin Hangi Dua Okunur?

Aşka düşenler ve aşkına karşılık bulamayanlar derin bir üzüntü hissediyor. Kara sevdaya düşenlerin sevdiğini unutması için dua mevcuttur. Bu duanın etkili olabilmesi için suya okunması gerekir. Aşık olan kişi, duanın okunduğu sudan 7 gün boyunca içmelidir. İşte, kara sevdaya düşenler için sevdiğini unutma duası…

Bismillahirrahmanrrahim

Yâ kadîru yâ kâdiru yâ kâfî yâ azîzü yâ cebbâr.

 Ve lekad ahidnâ ilâ Âdeme min kablü fenesiye.

Aşık olan kişi bu duayı kendisi okumak zorunda değildir. Annesi veya anne tarafından bir akrabasının okuması da yeterli olur. Duayı okuyan kişi evladının veya yakınının bu sevdadan kurtulması için niyet etmeli ve duayı her suya 3 defa okumalıdır.

Birinden Vazgeçmek İçin Hangi Dua Okunur?

Birini unutma duası, kişilerin eski sevgilileri dolayısıyla çektikleri acıların bitmesi amacıyla okunan dualardan biridir. Bu dua şöyle okunmalıdır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Mâni

Kale haza firaku beynı ve beynik se ünebbiüke bi te’vıli ma lem testetı’ aleyhi sabra.

Ya Cebbâr

Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a’yuninâ, ve sebbih bi hamdi rabbike hîne tekûm.

Ya Hakîm

Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba’dih ve hüvel azızül hakım. (amin)

Bu dua, birini unutmak veya birinden vazgeçmek için her namazdan sonra en az 3 defa okunmalıdır. 1 defa da okunabilir ancak 3 defa okunması daha makbul olmaktadır. Ayrıca bu dua okunduktan sonra da 1 defa İhlas, 1 defa da Fatiha surelerinin okunması daha geçerli sayılır.

Kötü Anıları Unutmak İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

Birlikte olduğunuz kişiyle yaşadığınız kötü anıları hafızanızdan silmek için ise şu duayı okuyabilirsiniz. İşte, yaşanan kötü anıları unutmak için okunan dua…

La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yabka Rabbüna ve yefni küllü şey’in.

Hasbiyallhü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim.

Ya udeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelle la tenamü vekfini birüknike ellezi la yürmü.

Hasbinallah ve ni’mel-vekil

La ilahe illallah ente sübhaneke inni küntü mine’z zalimin.

La ilahe illallahülazim ül halim la ilahe illallahü Rabbül arş ilazim la ilahe illalahü Rabbüs semavati ve rabbül erdi rabbül arşil kerim.

Bu duanın devamlı olarak ve abdestli okunması şarttır.  Yaşanan olayların yanında birini unutmak için de bu dua okunur.

 

 

Sevgilisinden ayrılan kişiler bu duada birleşiyor! Sevdiğini unutmak için okunan dua ile ilgili etiketler dua