Şems Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri

Şems Suresi, 15 ayetten oluşan ve önemli bilgiler veren sureler arasında yer alıyor. Şems Suresi ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte Şems Suresi okunuşu, fazileti ve anlamı…

Şems Suresi 15 ayettir ve Mekke'de indirilmiştir. Şems, güneş anlamına gelmektedir ve adını birinci ayetteki "eş-Şems" kelimesinden almıştır. Semûd kavminin helâk edilişi anlatılan sure ile ilgili detaylar araştırılmaktadır. İşte, Şems Suresi okunuşu, fazileti ve anlamı…

ŞEMS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1.Veşşemsi ve duhaha.
2.Velkameri iza tekaha.
3.Vennehari iza cellaha.
4.Velleyli iza yağşaha.
5.Vessmai ve ma benaha.
6.Vel'ardı ve ma tahaha.
7.Ve nefsin ve ma sevvaha.
8.Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9.Kad efleha men zekkaha.
10.Ve kad habe men dessaha.
11.Kezzebet semudü bitağvaha.
12.İzinbe'ase eşkaha.
13.Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14.Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
15.Ve la yehafi 'ukbaha

ŞEMS SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
2.Onu izlediğinde Ay'a andolsun,
3.Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,
4.Onu bürüdüğünde geceye andolsun,
5.Göğe ve onu bina edene andolsun,
6.Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,
7, 8, 9.Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
10.Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
11.Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
12.Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.
13.Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14.Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.
15.Allah, bunun sonucundan çekinmez de!

ŞEMS SURESİ FAZİLETLERİ

Şems Suresi faziletlerine dair hadis kaynaklarında çeşitli bilgiler yer almaktadır. Bu sureyi okumak isteyenlerin merak ettiği Şems Suresi faziletleri şöyle;

Şems sûresinin Resûlullah'a özgü bir lutf-i ilâhî olan mufassal sûreler grubu içinde yer aldığı bilinmektedir (Müsned, IV, 107).

Hz. Peygamber'in bu sûreyi yatsı namazlarında okuduğu ve kendi mahallesinde namaz kıldıran Muâz b. Cebel'e yatsı namazını uzatmayarak Şems, Duhâ, Leyl ve A'lâ sûrelerini okumasını tavsiye ettiği nakledilmektedir. (Buhârî, "Eẕân", 63; Müslim, "Ṣalât", 178-179; Tirmizî, "Ṣalât", 114).

Bazı tefsir kaynaklarında yer alan, "Şems sûresini okuyan kimse, üzerine güneşin ve ayın doğduğu her şeyi sadaka olarak vermiş gibi olur" meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, VI, 384; Beyzâvî, IV, 423) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Zemahşerî, I, 684-685 [neşredenin notu]; Trablusî, II, 727).

ŞEMS SURESİ KONUSU NEDİR?

Şems Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden birisidir. Mushaftaki sıralamaya göre doksan birinci, iniş sırasına göre ise yirmi altında sure olma özelliğini taşımaktadır. On beş ayetten oluşa surede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem de kötülük eğilimlerinin yerleştirildiğine dikkat çekilmiştir. Bu eğilimleri ise doğru kullanmayanların akıbetine örnekler verilmiştir. Semud kavminin helak edilişinden bahsedilmiştir.

ŞEMS SURESİ KAÇ AYETTİR?

Şems Suresi, Kur'an-ı Kerim'in doksan birinci suresidir. Kadir Suresinden sonra, Buruc suresinden önce Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure, 15 ayetten oluşmuştur.

Şems Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri ile ilgili etiketler dua
GÜNÜN VİDEOSU

Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatine ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi aldığını açıkladı.