Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyamızda gördüğümüz şeyler bizleri etkileyebilir. Ayrıca rüyada gördüğümüz şeyler aslında bize bir şey anlatmak istiyor olabilir. Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Bir kişi rüyasında bilezik taktığını görüyorsa bu kişinin yakın bir zamanda evlenebileceği anlamına gelebilir. Buna göre bir kişinin rüyada bilezik takması ne anlama gelir?

Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?

Bekarların rüyasında bilezik takması evliliğe işaret eder. Eğer bir erkek takıyorsa keder ve üzüntüye delalet etmektedir. Eğer rüyanızda altın bir bilezik takıyorsanız ileride hayırlı işler olacağına ve erkek çocuğa olarak tabir edilir. Rüyanızda eğer süslü altın bilezik taktığınızı gördüyseniz, bereketli nimete nailiyete delâlet edebilir. Deniliyor ki: Yüzük takmak Salâha, takva ve dine işarettir.

Rüyada bilezik takmak bekar için erken bir evlilik yapacağının habercisidir. Rüyada altın bilezik takmak bir miras veya yüklü bir paraya, bakır bilezik yine paraya kavuşacağınızın işaretidir. Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Kollarına altın bilezik takmak, bir yerden gelecek mirasa delalet eder.

Rüyada bilezik takmak ne anlama gelir?

Rüyada Altın Bilezik Takmak Anlamı ve Yorumu

Câfer-i Sâdık (r.a.) Rüyada altın bileziği, Riyaset (baş olma, reislik), Hikmet, Günah ve hile, Gam ve keder, Evlad ve kardeş olarak yorumlamıştır. Koluna tek altın bilezik takmak, güzel bir ev ile tâbir olunur.

Bir kadının bilezik takması rızkın bol olduğuna ve mutlu bir haber alacağınıza işarettir. Denilmiştir ki, Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delâlet eder. Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Kollarında altın bilezik olduğunu görmek, bir yerden gelecek mirasa delâlet eder.

Rüyada altından mamul yüzük ve halka yahut altın bilezik takmak, kadınlar için mala, erkekler için de düşünce ve endişeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada koluna çok değerli bir bilezik taktığını görmesi, nimete nail olmaya, Sünnet-i Seniyyeye uymaya, isim ve şöhret bulmaya alâmettir.

Rüyada incili bilezik takmak, kadınlar için hayır ve zinettir. Rüyada inci ile beraber kuvvetli bileziğin olduğunu görmek, kadın için incilerin sayısı ve kıymetliliği nisbetince efendisinin kendisine yaptığı hayır ve iyiliğe delâlet eder.

Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? ile ilgili etiketler rüyada bilezik taktığını görmek