Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak...

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Personel alımı başvuru detayları nedir? Başvuru yapacak adaylar hangi koşulları karşılamalıdır? İşte başvuru tarihive tüm detayları...

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” uyarınca 3 (üç) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)


POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

İş Tanımı Alınacak Kişi Sayısı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı Çalışma Süresi Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Öğrenim Durumu
Kıdemli Ağ Uzmanı 1 10 Tam Zamanlı 4 katına kadar Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler
Sistem Uzmanı 1 10 Tam Zamanlı 2 katına kadar Genel Şartlar 1-(b) veya (c) bendinde belirtilen bölümler
Yazılım Uzmanı 1 10 Tam Zamanlı 2 katına kadar Genel Şartlar 1-(b) veya (c) bendinde belirtilen bölümler


l. BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibari ile
ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük
hakları ve diğer hususları kabul etmek.

B- ÖZEL ŞARTLAR

a) KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. Cisco IOS, NXOS işletim sisteminde ağ altyapısı kurulum, yapılandırma, bakım ve problem çözme konusunda 7 yıl tecrübeli olmak.
2. Kampüs ağlarında en az 1000 anahtarlayıcı ve 2000 kablosuz erişim noktası ile en az 35.000 aktif ucu barındıran kurumlarda çalışmış olmak.
3. Cisco Catalyst ve Nexus serisi anahtarlama ve yönlendirme donanımları, Huawei anahtarlama donanımları, Aruba anahtarlama donanımları, Nokia SR yönlendirme donanımları ile
ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak
4. Cisco ASA, Palo Alto ve FortiGate Güvenlik Duvarı Ürünleri ile tecrübe sahibi olmak
5. Cisco Aironet ve Catalyst serisi kablosuz erişim noktası ve Cisco kablosuz erişim kontrollörü, Aruba kablosuz erişim noktası ve Aruba Sanal kablosuz erişim kontrollörü, Ruckus kablosuz erişim noktası ve Ruckus kablosuz erişim kontrollörü ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak
6. Cisco ISE ve FreeRadius erişim denetleyici ürünleri ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak
7. Cisco DNA kampüs ağları SDN ürünü ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak
8. Cisco ACI veri merkezi ağları SDN ürünü ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak
9. Üniversitelerin ortak olarak kurduğu güvenli kablosuz ağı olan Eduroam sistemi hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10. Kablolu ve kablosuz ağlarda kullanmak üzere Captive Portal sistemleri hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
11. AnyConnect ve Global Protect VPN sistemleri ile son kullanıcılara VPN hizmeti verme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
12. IPSec, DmVPN, GRE, VxLAN, MPLS gibi tünelleme protokolleri ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak
13. RSTP+, VPC, HSRP, VRRP gibi aktif-aktif ve aktif-pasif bağlantı protokolleri ile ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
14. Ağ cihazları ile gRPC, gNMI, NetConf, RestConf, Snmp gibi protokolleri kullanarak otomasyon sistemleri konusunda ileri derece bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
15. Python, PHP, Go yazılım dilleri ile otomasyon geliştirme konusunda ileri derece bilgi
ve tecrübe sahibi olmak.
16. VMware ESXI ve Kubernetes ortamları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
17. Cisco Networking Academy CCNA, CCNP eğitmenlik sertifikasına sahip olmak.
18. Cisco Networking Academy eğitmen eğiticiliği sertifikasına sahip olmak.
19. Python Instutute eğitmenlik sertifikasına sahip olmak
20. Nokia SRC eğitmenlik sertifikasına sahip olmak.
21. Nokia SRC NRS-1 sertifikasına sahip olmak.
22. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih
sebebidir.

b) SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Microsoft Server sunucu işletim sistemi ve Microsoft Server üzerinde verilen
servislerin kurulum, yapılandırma, bakım ve problem çözme konusunda en az 3 yıl tecrübeli
olmak.
2. Windows İşletim Sistemleri, IIS Web Server, Veritabanı (MSSQL), DNS, Active
Directory Dizin Servisi, Active Directory Sertifika Servisi, Exchange Server, Sanallaştırma
sistemleri (Hyper-V), veri yedekleme sistemleri ve File Server konularında kurulum,
konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
3. Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
4. Yüksek erişilebilir ve kümelenmiş sistemler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. Merkezi veri depolama cihazları yönetimi ve yapılandırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.
6. Sunucu güvenliği, erişim yönetimi ve iletişim şifreleme teknolojileri (SSL, TLS) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
7. Dosya sistemleri ve veri depolama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Loglama konularında deneyim sahibi olmak.
9. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katına Kadar)

1. Microsoft .NET Platformunda C#, .NET, ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC, .NET
CORE teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık tecrübe sahip olmak.
2. ASP.NET Core ve ASP.NET Core Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme
konusunda tecrübe sahibi olmak.
3. Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.
4. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak yazılım geliştirme
tecrübesine sahip olmak.
5. HTML 5, CSS, JavaScript ve jQuery konularında deneyimli olmak.
6. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, servis tabanlı uygulama ve
altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak
7. SOAP veya Rest servisler konusunda bilgi sahibi olmak.
8. BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak.
9. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

İstenilen Belgeler
1) Başvuru formu ( Fotoğraflı) (https://pdb.itu.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
4) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
5) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, (Tecil,Muaf,Terhis Belgesi)
6) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3
puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
7) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)
8) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
9) Genel şartların (ç) bendinde yer alan bilişim personeli olarak çalıştığı mesleki tecrübeyi
gösterir belgeler.
a. Özel sektörde çalışanlar için Barkodlu SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
c. Barkodlu hizmet dökümünde meslek kodu uygun olmayan yada belirtilmeyenler için
daha önce çalıştıkları kurumdan ilgili alanlarda çalıştıklarına dair alacakları çalışma belgesi.
10) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (d) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.)
11) Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
12) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı
beyan.

III. BAŞVURUNUN YERİ ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 11.03.2024
Başvuru Bitiş Tarihi : 25.03.2024
Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurular ile istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya
göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi
www.pdb.itu.edu.tr sitesinden ilan edilecektir.
Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ

1- Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.
2- Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır.
Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
3- Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen
tüm konulardır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI, İŞE BAŞLAMA ve DİĞER HUSUSLAR

 
1- Başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi
www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilân edilecektir.
2- Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle
yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme
imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek
üzere müracaat etmeleri istenir.
3- Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.
4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
5- Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
6- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII. ÜCRET

 
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3
üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak... ile ilgili etiketler İTÜ personel alım ilanı