Resmi Gazete'de bugün! 23 Eylül 2022 Tarihli ve 31962 Sayılı Resmî Gazete

23 Eylül 2022 Tarihli ve 31960 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/09/2022 Tarihli ve 2022/2261 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
–– Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği
–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541)
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/26)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/121, K: 2022/88 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün! 23 Eylül 2022 Tarihli ve 31962 Sayılı Resmî Gazete ile ilgili etiketler Resmi Gazete
GÜNÜN VİDEOSU

İETT otobüsünde yangın çıktı: Yanan otobüsü elinde yangın tüpü varken üfleyerek söndürmeye çalıştı

İstanbul Kağıthane'de İETT'ye bağlı halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Aracın şoförü yangını üfleyerek söndürmeye çalışınca ortaya ilginç bir manzara çıktı. İşte o anlar...