Resmi Gazete yayımlandı (13 Mart)

Yönetmelik, Tebliğ ve Yargıtay Kararlarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete yayımlandı (13 Mart) ile ilgili etiketler Resmi Gazete