Psikoloji dizilerinin artmasının nedeni nedir? Cevap 'İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde...

Son yıllarda psikolojik dizilerin artışta olduğunu hiç fark ettiniz mi? Fi dizisi ile başlayan bu furya Masumlar Apartmanı, Bir Başkadır, Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve şimdi de Şahmaran dizisi ile devam etmekte. Sizce bu tür dizilerin artmasının sebebi , psikolojik sorunların artması olabilir mi? Bu sorunun cevabını Abraham Maslow teorisi bizlere veriyor. Abraham Maslow'un teorisi nedir? Detaylar haberimizde...

Psikolojik yapımların son yıllarda artması tesadüf mü? Özellikle korona virüs döneminden sonra Masumlar apartmanı, camdaki kız ve kırmızı oda gibi yapımların artışa geçmesi izleyicilerin dikkatini çekti. Bu psikolojik buhranın artmasını Abraham Maslow'un "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" teorisi ile açıklayabiliriz...

Psikoloji dizilerinin artmasının nedeni nedir? Cevap 'İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde...

MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ NEDİR?

Maslow teorisi veya Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu etmektedir. Maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.

 

"MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ"NDE NEREDEYİZ?

1943 yılında Abraham Maslow, 'İhtiyaçlar Hiyerarşisi' adında bir teori ortaya attı. Bu teoriye göre insan fiziksel ve duygusal gelişimini beş aşamada tamamlardı.

İlk aşamada insan, fizyolojik ihtiyaçlarını giderirdi. Bu ihtiyaçlar nefes almak, yemek, su, boşaltım, cinsellik, uyku, sağlıklı metabolizma gibi ihtiyaçlardı. Bu ihtiyaçların hepsi karşılandığında insan ikinci aşamaya geçerdi.

İkinci aşamada ise kişi, güvenlik ihtiyacını karşılardı. Yani beden bütünlüğünü, işini, ekonomik olarak refahını, ahlakını, ailesini, sağlık ve mülkiyet güvenliğini sağlamaya çalışırdı. Bu aşama da bittikten sonra kişi üçüncü aşamaya geçerdi. Üçüncü aşamaya geçmeden önce burada biraz duralım ve Modern Zamanlar filmine geri dönelim. Makineleşme var, iş sorunu var, ahlak problemleri var. Biraz bu aşamayı andırıyor değil mi?

 

Psikoloji dizilerinin artmasının nedeni nedir? Cevap 'İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde... - Resim : 2

PSİKOLOJİK BUHRAN GEÇİYOR OLABİLİR MİYİZ?

Modern Zamanlar filmi 1936 yılında gösterime girdi. 1929 yılındaki Büyük Ekonomik Buhran sonrasında makineleşmenin etkisiyle ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal bozulmalar ile artan işsizlik sorunlarına değiniyordu. O dünyadan bir örnekti.

Türk sinemasına baktığımızda ise bizde de Yeşilçam filmleri kendi döneminde yaşanılan sorunlara değindiler. 'Ayşecik, Sezercik, Küçük Emrah...' hep o dönemin karakterlerinden. Yani çekilen birçok film ve dizide, yazılan kitaplarda hep o dönemin sorunlarına değiniliyor. Günümüze geldiğimiz zaman ise psikolojik sorunlara değinen film ve dizilerde bir artış olduğunu görüyoruz.

Psikoloji dizilerinin artmasının nedeni nedir? Cevap 'İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde... - Resim : 3

TOPLUMSAL PSİKOLOJİ NASIL?

Psikolojik bozuklukların toplumda görülme oranının yükselip yükselmediğini anlamak için bilimsel verilere başvuralım dedik ve şu sonucu gördük: 1998 yılında yapılan Türkiye Ruh Sağlığı Profili araştırmasının verilerinde Türkiye’de 18 yaş üstü bireylerde ruhsal bozukluk görülme sıklığı %17.2 olarak bulunmuş.

Görece daha yakın zamanda yapılan araştırmalara gelirsek eğer veriler şu şekilde: “Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi” başlıklı 2012 yılında yapılmış çalışmanın verilerine göre duygu durum bozukluklarının toplumda görülme sıklığı %37’ye kadar çıkmış durumda. Onu takip eden bozukluk ise %29 ile anksiyete bozukluğu. 

 

Psikoloji dizilerinin artmasının nedeni nedir? Cevap 'İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde... ile ilgili etiketler Psikoloji