Ölünün ardından okunacak dua ve sureler!

Ölen kimsenin ardından okunacak sure ve dualarla o kişinin kabir hayatının daha rahat geçmesine ya da amel defterinde hayrının artmasına vesile olabilirsiniz. Peki Peygamber Efendimiz (SAV) cenazelerde kabirdeki kişilere hangi sure ve duaları okumayı tavsiye etmiştir? İşte ölülerin ardından okunması tavsiye edilen dua ve sureler...

Ölen akrabalarımız, arkadaşlarımız ve aile üyelerimizin ardından onlar için yapacağımız dualar Allah'ın izniyle o kişilerin kabirde huzur bulmasını sağlayacaktır. Bu sebeple ölmüş yakınlarımızın ardından dua etmek en güzel sevaplardan biridir.

İşte vefat edenlerin ardından okunabilecek dua ve sureler...

Ölen kişi defnedildikten sonra yakınları Yasin, Tebareke, Amenerrasulü ve Rad surelerini okuyabilir.
 
 Dünyada bıraktıkları kimselerin onun adına yapacakları hayırdan ölen kimse faydalanabilecektir.
 
Ölü kişiye dua ve sure okumak faydalı iken hatim indirmek daha efdaldir.

VEFAT EDENİN ARKASINDAN OKUNACAK DUALAR

Bazı âlimler ölünün arkasından Kur’an okunduktan sonra dua etmeyi tavsiye etmişlerdir. Sahabelerin yaptıklarını ise bizlere bildirmişlerdir. Kaybettiklerimizin ardından Fatiha suresini, Yasin suresini ve Kur’an hatmi yapıp sevaplarını onlara hediye gönderebiliriz. Yasin suresi için Peygamber Efendimiz (SAV) “Yasin, Kur’ân’ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah’tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin’i ölülerinizin üzerine okuyunuz.” (Müsned, V/26) buyurmuşlardır. Bunlar yapılırken Allah rızası gözetilmelidir. Zira para ile tutulan bir kişiye Kur-an tilaveti yaptırmak doğru değildir.

Hadis-i şerifte geçen "Ölüye namaz kıldığınız zaman ona gönülden dua edin." (Ebu Davud, Sünen, Cenaiz, 59.) ifadenin dışında ayrıca kendisi de kıldığı cenaze namazlarında ölü için dua etmiştir. Bu namaz ve duanın ölüye bir faydası olmasaydı, Rasulullah (SAV) bunu ne kendi yapardı ne de başkalarına emrederdi.

ÖLÜNÜN ARKASINDAN OKUNAN DUA VE TESBİHLER

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır: “Sizden biri vefât ettiğinde onu fazla bekletmeyin! Onu serî bir şekilde kabrine götürün! Kabrinin baş ucunda Fâtiha Sûresi ve ayak ucunda da Bakara Sûresi’nin sonu (Âmene’r-Resûlü) okunsun!” (Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 340; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, III, 44; Deylemî, Müsned, I, 284)

ÖLÜYE HATİM HEDİYE ETMEK

"Mezarın başında Kur’ân’dan âyet ve sûreler okumak müstehabdır. Kur’ân’ın tamamının okunması (hatmedilmesi) ise, daha güzeldir." [Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Beyrut, ts., s. 293.]

İmâm Şa‘bî Hazretleri şöyle der: "Ensâr, meyyitin yanında Bakara Sûresi'ni okurlardı." (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, II, 445/10848)

Tâbiînden Câbir bin Zeyd, meyyitin yanında Raʻd Sûresi’ni okurdu. (İbn-i Ebî Şeybe)

Öte yandan ölen kimselerin arkasından okunan Yasin'in dışında kabir rahatlığı için Mülk Suresi de okunabilir.

Ölünün ardından okunacak dua ve sureler! ile ilgili etiketler dua
GÜNÜN VİDEOSU

Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatine ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi aldığını açıkladı.