Oğuzlar’ın dede lakaplı bilge atası kimdir? Cevabı duyunca şaşıracaksınız! İşte o bilge ata...

Televizyon ekranlarının sevilen programlarından Pelin Çift ile Gündem Ötesi ekranlarda yerini aldı. Programın mahiyeti içeriği bakımından büyük ilgi gören Gündem Ötesi, sorulan sorularla ilgi odağı oldu. Bu kapsamda kullanıcılar Oğuzlar’ın dede lakaplı bilge atası kimdir? Sorusunu araştırmaya başaladı. Peki, Oğuzlar’ın dede lakaplı bilge atası kimdir? Cevabı nedir? İşte detaylar…

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi ötesinde geçmiş ve geleceğe dair konular masaya yatırıldı. Programın moderatörü Pelin Çift ise özellikle sosyal medyada gündem olan bir soruyu programın takipçilerine yöneltti. Böylece bu soru çokça araştırıldı ve merak edildi. Peki, Oğuzlar’ın dede lakaplı bilge atası kimdir? Sorusunun yanıtı nedir, detaylar haberimizde…

OĞUZLAR’IN DEDE LAKAPLI BILGE ATASI KIMDIR?

Oğuzlar'ın "bilge" lakaplı atası DEDE KORKUT'TUR. Dede Korkut karakteri asırlardır süregelen ve geçmişten geleceği ışık tutan hikayelerin mimarıdır. Türk'ün tarihini, atasını ve kahramanlarını konu edinen hikayeler anlatan Dede Korku yani bir diğer isimle KORKUT ATA, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan  bilgilere göre şöyle:

"Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabındaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

Adı, tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece "Korkut", kimi zaman "Korkut Ata" olarak geçer. Batı Türkçesinde "Dede Korkut" olarak da anılır. Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı (Şaman) olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslâm'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kâhini (kam, baksı) olduğu, İslâmlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür.

Kazak ve Kırgız bahşılarının piri olarak da tanınmaktadır. Bir söylenceye göre Kırgız şamanlarına kopuz çalmayı ve türkü söylemeyi öğretmiştir.

Halk rivayetlerine göre aydın, berrak gözlü dev kızından dünyaya gelen Dede Korkut'un hayatı hakkında tarihi kaynaklardaki bilgiler birbirindn farklıdır. Korkut Ata'dan bahsedilen en eski tarihî kaynak İlhanlı veziri Reşidüddin'in Câmiü't tevârih'idir. Tabip Reşidüddin'in 1305 yılında bir heyetle yazdığı bu ünlü kitapta dört Oğuz hükümdarının çağdaşı olarak Korkut'tan bahsedilir. Bu esere göre Korkut, Bayat boyundan olup Kara Hoca'nın oğludur. 295 yıl yaşamıştır. Oğuz sülalesinin dokuzuncu hükümdarı İnal Sır Yavkuy zamanında ortaya çıkmış, onuncu hükümdar Kayı İnal Han'ın ve ondan sonraki üç Oğuz hükümdarının müşavirliğini yapmıştır."

Oğuzlar’ın dede lakaplı bilge atası kimdir? Cevabı duyunca şaşıracaksınız! İşte o bilge ata... ile ilgili etiketler Korkut TRT 1 Pelin Çift