Nazar duası oku, en etkili nazar duası, Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Nazar denince akıllara kötü gözle haset ederek bakan insanların bizde bıraktığı olumsuz etkiler gelir. Nazardan korunmak için okunacak nazar duaları ve nazar ayetleri vardır. Peygamber efendimiz okuduğu nazar ayetleri bunlardan biridir. İşte aileye, bebeklere, eve ve kendine okunan nazar duaları ve nazar ayetlerinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamları…

Nazarın insanlara tesir ettiğine ve olumsuz etki yarattığına inanılır. Nazardan korunmak için çeşitli dua ve ayetler okunur. Nazar dualarını aileye, eve, bebeklere ve kendinize okuyabilirsiniz. Nazardan korunmak için okunan duaların en önemlilerinden biri peygamber efendimizin okuduğu nazar duası ve nazar ayetleridir. İşte o dua ve ayetler...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUĞU NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nazarı, nazara bağlı hastalıkları ve kötü gözleri önlemek amacıyla Felak, Nas ve Ayetel Kürsi'nin yanında bir dua daha okumuştur. Bu dua her türlü mahlukatın şerrinden, görünen ve görünmeyen tüm musibetten, dertten ve hastalıktan korumaktadır.

Okunuşu

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

NAZARA KARŞI OKUNACAK DİĞER DUALAR

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe Okunuşu

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Anlamı

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

AİLEYE VE BEBEKLERE OKUNAN NAZAR DUASI

FELAK SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

NAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

AYETEL KÜRSİ'NİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

AYETEL KÜRSİ'NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onları önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Nazar duası oku, en etkili nazar duası, Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile ilgili etiketler nazar duası nedir
GÜNÜN VİDEOSU

Afrika ülkesinde darbe girişimi engellendi! Darbeye kalkışan grubun içinde 3 CIA ajanı yakalandı....

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu. Darbeye kalkışan grubun içinde ABD vatandaşı 3 CIA ajanı yakalandı.