Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine memur alımı yapılacak! Kimler başvuru yapabilir?

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine memur alımı yapılacağı açıklandı. Peki kimler ilan için başvuru yapabilir? Başvuru koşulları nedir? Başvurular ne zaman ve nereye yapılır? İşte detaylar...

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine memur alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, alım yapılacak kadro için başvuru detayları nedir? Son başvuru tarihi açıklandı mı?

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Tablo-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, Tablo-2’de yer alan niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar, başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık Belgesi, Sertifika ve Mesleki Yeterlilik Belgesini “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından ilgili Diğer Belge Ekle butonunu tıklayacak ve istenilen belgeyi sisteme yükleyeceklerdir. Ehliyet Belgesini ise Ehliyet Bilgi Ekle butonunu kullanarak yükleyecektir.

ç) Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarını, Sınav Bilgileri ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonunu kullanarak sınav notu bölümüne YDS eş değerlilik puanını yazacak ve Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.
d) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan ünvanlara başvuru yapan adaylar ise diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. e) Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki ünvanlarını ‘‘Son İşyeri Bilgileri’’ sekmesinden gireceklerdir.
f) Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) Temin süreci; ön başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

ğ) Bakanlık gerek gördüğü takdirde meslekî yeterlilik sınavı yapabilecek ve Başvuru Kılavuzunu değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

h) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. ı) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav veya 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır.

Bu fıkra hükümleri sadece;

(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.

Bu kapsamda şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu gösterir belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.

i) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

j) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar veya atama yapılmadığı için boş kalan kadrolara, bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren 1 (bir) yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.
Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:

a) Başvurular 29 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

c) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine memur alımı yapılacak! Kimler başvuru yapabilir? ile ilgili etiketler Milli Savunma Bakanlığı memur memur alım ilanı