Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden akademik personel alım ilanı yayınlandı! Başvuru koşulları nedir?

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden akademik personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte alım yapılacak kadrolar...

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama yapıldı. Akademik personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru detayları belli oldu.

REKTÖRLÜKTEN BAŞVURU KOŞULLARI AÇIKLANDI

 • Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

 • Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak koşulu aranır.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden akademik personel alım ilanı yayınlandı! Başvuru koşulları nedir?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 3. Özgeçmiş

 4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (aslı gibidir onaylı) veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

 5. Tezli Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

 6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'lik sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)

 7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

 8. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

 • Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

 • İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

 1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda nitelik alanında belirtilen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

 • 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile,

 • Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

 1. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

 2. YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafından en son yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

 3. Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroda tecrübe aranıyor ise; halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumundan ayrılanlar için E-Devletten alınacak Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu), özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise E-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü (SGK Hizmet dökümünde meslek kodu boş olan süreler için çalışılan şirketten alınan onaylı yazı)).

 4. İlan niteliğinde istenen sertifikasyon ve diğer belgelerin aslı veya onaylı, doğrulama kodu ve karekod bulunması gerekmektedir. Doğrulu ispatlanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT: 1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan ve aynı ilanda birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
3- İlan edilen kadrolara başvurular aşağıdaki tabloda yer alan "BAŞVURU YERİ" başlıklı sütunda yazılı olan birimlere yapılacaktır.
4- İdare gerekli gördüğü takdirde ‘’İlanın’’ her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden akademik personel alım ilanı yayınlandı! Başvuru koşulları nedir? ile ilgili etiketler Mersin Rektör