Çin Haberleri

Resmi Adı: Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)

Bayrak: ÇHC bayrağının sol üst köşesindeki büyük yıldız Çin Komünist Partisi’ni, 4 küçük yıldız parti liderliği altında birleşmiş Çin halkını, bayrağın kırmızı rengi komünizm devrimini simgelemektedir.


Para Birimi: Renminbi (RMB- Türkçesi: Halkın Parası) Günlük kullanımda Yuan denmektedir.


Yüzölçümü: Yaklaşık 9,6 milyon km²’dir. Kara sınırlarının uzunluğu 22.117 km, kıyı uzunluğu 14.500km’yi aşmaktadır. Ülkenin 2/3’ü dağlıktır.

İklim: Kıtasal muson iklimi. Ülkenin güneyinden kuzeyine doğru iklim ekvatoral, tropik, astropikal, sıcak, ılıman ve soğuk olarak değişiklik göstermektedir. Ülke yağışlar açısından güneyden kuzeye doğru nemli, yarı nemli, yarı kurak ve kuraktır.

Nüfus: 1,37 milyar

Nüfus Artış Oranı: % 0,6

Okuryazar Oranı: % 91

Etnik yapı: Toplam 56 etnik grup vardır. Çoğunluğu oluşturan “Han”lar, toplam nüfusun %92’sine tekabül eder, azınlıklar ise toplan nüfusun %8’ini oluşturur.

Başlıca Etnik Gruplar: Zhuang: 17 milyon (2010), Hui (Müslüman Çinli): 10,6 milyon(2010), Man: 10,4(2010), Uygur: 9,9 milyon(2009), Miao: 8,9 milyon.

Dil: Resmi dil Çince (Mandarin)’dir. Han-Tibet dil ailesine ait olan Çince yaklaşık 6 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. Çin yazı dilinde 56 binden fazla karakter bulunmaktadır. Yaklaşık 3 bin karakter kitap, gazete ve dergilerde kullanılan harflerin yüzde 99’unu oluşturmaktadır. Huiler ve Mançular, Hanlar gibi Çince’yi kullanmaktadır. Diğer 53 etnik azınlık grubunun kendi dilleri vardır.

Din: Halkın büyük çoğunluğu herhangi bir dine bağlı değildir. Yüz milyondan fazla Çinli Budizm, İslam(19 milyon), Hristiyanlık (Katolik-4 milyon-, Protestan, Ortodoks) Taoizm, Şamanizm, Dongba dinlerine mensuptur. Dini gruplar milli düzeyde yedi, yerel düzeyde ikibinin üzerinde kurum aracılığıyla örgütlenmişlerdir.

Yönetim Biçimi: Tek Parti Yönetimi (Çin Komünist Partisi iktidarı tekelinde piyasa ekonomisinin giderek yerleştiği bir ülkedir.)

Politbüro Daimi Üyeleri:

Xi Jinping: Devlet Başkanı
Li Keqiang: Başbakan
Zhang Dejiang: 12. Halk Kongresi (Parlamento) Başkanı
Yu Zhengsheng: 12. Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı
Liu Yunshan: Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreterliği Birinci Sekreteri
Wang Qishan: Disiplin ve Denetlemeden Sorumlu Merkez Komitesi Sekreteri
Zhang Gaoli: Başbakan Yardımcısı

İdari Yapı:

23 adet Eyalet
5 adet Özerk bölge: Sincan-Uygur, İç Moğolistan, Ningxia Hui, Tibet, Guangxi.
4 adet Merkeze Doğrudan Bağlı Şehir: Pekin, Tianjin, Şanghay, Chongqing.
2 adet Geniş Özerkliğe Sahip Özel İdari Bölge: Hong Kong, Makau.

Karadan ve Denizden Komşuları:

Afganistan, Butan, Filipinler, Hindistan, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kore, Laos, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Rusya Federasyonu, Güney Kore, Tacikistan ve Vietnam’dır.

Başlıca Şehirleri ve Nüfusları[1]:

Chongqing: 29,9 milyon
Şanghay: 24,3 milyon
Pekin: 21,5 milyon
Tianjin: 15,2 milyon
Guangzhou: 13,1 milyon
Wuhan: 10,3 milyon