asgari ücret tespit komisyonu Haberleri

Asgari Ücretin belirlenmesi için Çalışma Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon. İş Kanunu’ na göre Asgari Ücret Tesbit Komisyonu şu üyelerden oluşur (m. 33): Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma Genel Müdürü, İşçi Sağlığı Genel Müdürü, devlet İstatistik Enstitüsü’nden Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı, sanayi ve ticaret Bakanlığından Konjonktür ve Yayın Dairesi Müdürü, Devlet Planlama Teşkilatı’ndan ilgili Daire Başkanı ile bünyesinde en çok işçi bulunduran en üst işçi kuruluşundan (TÜRK - İŞ) değişik iş kolları için seçilecek bes temsilci. Komisyon en az on üyenin katılmasıyla toplanır ve üye oylarının çoğunluğu ile karar alır.