Kadiri tarikatı nedir? Kadiri şeyhi kim? Kadiri cemaati ne zaman kuruldu?

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nden ayrılarak Kadiri tarikatına katıldı. Bu değişiklikle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan bir video, Cübbeli Ahmet'in Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'nde bulunduğu dönemde "Şeyh Ubeydullah El Kadiri" adlı kişiden 'şeyhlik icazeti' aldığını gösteriyordu. Gelişmenin ardından Kadiri tarikatının ne olduğu ve şeyhinin kim olduğu gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Kadiri tarikatı nedir? Kadiri şeyhi kim?

Kadiri cemaati nedir? Cübbeli Ahmet, artık Kadiri Şeyhi olarak tanınmaya başladı. Cübbeli Ahmet'in bu tarikata katılması ve Şeyh Ubeydullah El Kadiri'den 'şeyhlik icazeti' alması görüntülerinin ardından Cübbeli Ahmet'in bu tarikata geçişini destekleyenler, "Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu" şeklinde notlarla videoları paylaştılar. Bu çerçevede 'Kadiri tarikatı nedir?' veya 'Kadiri şeyhi kim?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kadiri tarikatı ne? Kadiri tarikatı ne zaman kuruldu? Kadiri şeyhi kim? İşte Kadiri tarikatı hakkında merak edilenler...

Kadiri tarikatı nedir? Kadiri şeyhi kim? Kadiri cemaati ne zaman kuruldu?

KADİRİ TARİKATI NEDİR?

Kadiri tarikatı, İslam dünyasının en eski ve en köklü tarikatlarından biridir. Kurucusu Abdülkadir Geylânî'dir ve bu tarikat, Sünnî İslam'ın Hanbeli mezhebine bağlıdır. Abdülkadir Geylânî, 12. yüzyılın başlarında bu tarikatı kurmuş ve silsilesini Ali bin Ebu Talib'e kadar götürmüştür. Kadirilik, İslam dünyasının ilk tarikatı olarak kabul edilir ve Geylani'nin ölümünden sonra da devam etmiştir.

Kadirilik veya Kadiriyye, Sünni İslam'ın Hanbeli mezhebine mensup olan ve Abdülkadir Geylani tarafından kurulan bir sufi/tasavvufî tarikattır.

KADİRİ TARİKATININ ŞEYHİ KİM?

Kadiri tarikatının şeyhi Ubeydullah El Kadiri'dir.

Kadiri tarikatı nedir? Kadiri şeyhi kim? Kadiri cemaati ne zaman kuruldu? - Resim : 2

ABDÜLKADİR GEYLANİ KİMDİR?

Kurucusu Abdülkadir Geylani, Hazar Denizi'nin güneyindeki Nıyf köyünde 1077 yılında doğdu ve öğrenimini Bağdat'ta tamamladı. Ebû Sa'd Mübarek-i Muharrimi gibi önemli sufi bilginlerinden eğitim aldı. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, kaynaklar farklı tarihleri öne sürer. Mezarı Bağdat'taki tekkesindedir.

KADİRİ TARİKATI

Kadirilik, İslam dünyasının ilk tarikatı olarak kabul edilir çünkü Geylani öldükten sonra tarikatın faaliyetleri devam etmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Abdülkadir Geylani'nin öğrencileri, tarikatın öğretilerini devam ettirmişler ve torunları da tarikata katkıda bulunmuşlardır. Bu nedenle Geylani'nin ailesi ve öğrencileri, tarikatın yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Kadiri tarikatı nedir? Kadiri şeyhi kim? Kadiri cemaati ne zaman kuruldu? - Resim : 3

Kadirilik tarikatı, İslam'ın temel öğretilerine dayanır ve tasavvufi bir yaklaşım benimser. Tarikatın temel uygulamaları arasında namaz kılma, zikir (Tanrı'nın isimlerini anma), halvet (izolasyon), râbıta (manevi bağlantı) ve diğer tasavvufi uygulamalar bulunur.

Kadirilik, tarikatın kuruluşundan sonra Moğol istilası sırasında Bağdat'ta dağıldı, ancak Abdülkadir Geylani'nin öğrencileri ve torunları tarafından farklı bölgelere yayıldı. Bu yayılma sonucunda farklı Kadirilik kolları ortaya çıktı.

Kadirilik, Anadolu'ya 15. yüzyılda gelmiştir. Eşrefiyye ve Rumiyye gibi farklı kollar, Anadolu'da tarikatın yayılmasına katkı sağlamıştır. İsmail Rumi, özellikle Anadolu ve Rumeli'de Kadirilik tarikatının yayılmasına öncülük etmiştir.

Kadirilik, Anadolu'da genellikle Alevi kitlelerine atfedilir ve bu bölgede Alevi bir kimlik kazanmıştır. Kadirilik tarikatı Anadolu'da hala faaliyet göstermektedir, ancak Osmanlı dönemindeki gibi etkili değildir.

Kadirilik, günümüzde dünya genelinde birçok farklı bölgede varlığını sürdürmektedir. Hama-Suriye, Afganistan, Hindistan, Irak, Balkanlar, Arnavutluk, Batı Afrika, Kuzey Kafkasya, Orta Asya, Doğu Türkistan, Pakistan, Endonezya ve Çin gibi bölgelerde de yayılmıştır.

Kadiri tarikatı nedir? Kadiri şeyhi kim? Kadiri cemaati ne zaman kuruldu? ile ilgili etiketler Cübbeli Ahmet tarikat
GÜNÜN VİDEOSU

İşte 5.1 büyüklüğündeki deprem sırasında Bursa'da yaşanan panik anı!

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem sırasında Bursa'da panik anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.