İşte AK Parti'nin yeni reform paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini haftalar önce verdiği yeni reform paketinin içeriği belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kamuoyunun uzun zamandır beklediği, 'ekonomi' ve 'hukuk' alanında hazırlanan yargı reformunun detaylarını anlattı. Özkan, 374 faaliyet konusunu kapsayan reform paketinin, toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden sıkıntıları ortadan kaldıracağını vurguladı. Reformlar arasında gayrimüslümlerin kutsal gün ve bayramlarının da resmi tatil sayılması bulunuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cahit Özkan, AK Parti MYK'ya sunulan ve kamuoyunun uzun zamandır merakla beklediği, hukuk ve ekonomi alınanında düzenlemeler içeren reform paketine ilişkin detayları anlattı.

Özkan, söz konusu yargı reformunun çocuktan gence, hayvan haklarından kadın haklarına, fikir özgürlüğünden medya özgürlüğüne kadar toplumda her insanın hayatına dokunacak düzenlemeler içerdiğini söyledi.

Özkan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında anayasal ve yasal reformlarına bir yenisini eklediğini belirterek, "Bu yeni gelen paket, Türkiye'de 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapmış olduğumuz anayasal ve yasal reformların adeta ince işçiliği gibi toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden ve toplumun tüm kesimlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasını hedeflemektedir" diye konuştu.

'128 KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR'

Reform paketinin, yaklaşık 128 kanunda değişiklik öngördüğüne dikkat çeken Cahit Özkan, "Bu paket yarın hayata geçtiği zaman; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasamızda yer alan temel haklar bağlamında vatandaşlarımızda büyük memnuniyet uyandıracak. Başta insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını hedef alıyor. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı AK Parti’nin dünden bugüne yapmış olduğu bütün reformlarında yer alıyor. Yine hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, makul yargılanma usulü getiriliyor. Vatandaşlarımız bir dava açtığı zaman; bu davanın ne zaman ortalama bir süre içerisinde tamamlanacağını bilecek, buna 'makul süre içerisinde yargılanma hakkı' diyoruz. Bu yargılanmanın da bir şeffaflık içeresinde nasıl cereyan edeceğini bu paketle görecek" ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti'nin yeni reform paketi

'GAYRİMÜSLİMLERİN KUTSAL GÜNLERİNDE RESMİ TATİL'

Özkan, reform paketinin ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ile geliştirilmesi anlamında ciddi düzenlemeler içerdiğine işaret ederek, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile olmayan Türkiye’de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerinin genişlediği hususlar da yine bu pakette yer almaktadır" dedi.

'ÖZEL HAYAT GÜVENCE ALTINA ALINACAK'

Özkan, AK Parti’nin 2007 yılında hayata geçirdiği reform paketlerini genişleteceklerini vurgulayarak, "Özel hayat güvence altına alınacak. Mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacağız. Arabuluculuk düzenlemesi genişleyecek. Toplumsal refahın artırılması, güçlendirilmesi, kırılgan kesimlerin korunması yine bu reformda yer alacak. Kadın, yaşlı, engelli, çocuk bunların özellikle pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engelleri kaldıracağız. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturacağız. Medya kuruluşlarının farkındalığını da ortaya koyacağız bu reform paketi ile" diye konuştu.

'374 FAALİYET KONUSU ÖNGÖRÜLÜYOR'

Cahit Özkan, söz konusu reform paketinin genel çerçevesine ilişkin de değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Bu eylem planının 9 amacı ve bu 9 amacın ayrı ayrı 49 hedefi var. Paket idari düzenleme, yasal düzenleme ve uygulama öngörüyor. 374 faaliyet konusu öngörülüyor. Söz konusu faaliyetlerin 128 tanesi kanuni düzenleme ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini gerektiriyor. 60 tanesi 'ikinci mevzuat' diye ifade edebileceğimiz yönetmelik yapılmasını gerektiriyor. 186 tanesi de idari faaliyet kapsamında çalışma öngörüyor. Yani merkezi hükümetimizin il ve ilçelerdeki teşkilatları ile yerel yönetimlerin kendi faaliyet alanlarında değişiklik öngörüyor" 

Özkan, "Vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına dokunan, adeta kılcal damarlara kadar nüfuz edecek bir reform alanı ifade ediyoruz. Her sosyal çevreden, her düşünceden, her inançtan insana dokunacak. Kadın haklarından hayvan haklarına, pek çok yargısal ve hukuksal alanı içeriyor paket" diyerek sözlerini tamamladı.

İşte AK Parti'nin yeni reform paketi ile ilgili etiketler AK Parti hukuk Yargı AİHM Anayasa Mahkemesi Cahit Özkan reform paketi gayrimüslüm

Sitene Ekle