İhlas suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti

İhlas suresi Mekke döneminde inmiştir ve 4 ayetten oluşmaktadır. Her namazda muhakkak okunması gereken İhlas suresinin okunuşu ve anlamı merak edilmektedir. İşte, İhlas suresine ait detaylar...

İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Namazların her rekatında okunabilen İhlas suresinde Allah'ın birliğine değinilmiştir. İşte, İhlas suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti...

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİNİN ANLAMI

 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İHLAS SURESİNİN FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

 

 

İhlas suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti ile ilgili etiketler İhlas Suresi dua