Hayırlı Evlilik İçin Hangi Dua Okunur?

Gençlerin en büyük hayallerinden biri sevdikleri kişiyle mutlu bir yuva kurmak. Doğru zamanda, doğru kişiyle yapılan evlilik çiftçilere mutluluk getirir. Gençler evlilik yolunda kendilerine en hayırlı olacak kişiyi seçebilmek için dua ederler. Peki, hayırlı evlilik için hangi dua okunur? İşte, hayırlı evlilik için okunacak dua...

Evlilik, iki gencin hayatını birleştirerek birbirlerinin iyi ve kötü günlerinde yan yana ve omuz omuza olmasıdır. Gençler Allah'ın en hayırlı kişiyi karşılarına çıkarması için dua ederler. Evlilik aynı zamanda gençleri zinadan ve haramdan uzaklaştırır. Hayırlı kişiyle yapılan evlilik, çiftlerin hem bu dünyasını hem de ahiret hayatını güzelleştirir. Evlilik ile ilgili ayet ve hadisler vardır. Evliliğe teşvik eden hadislerden biri şu şekildedir: 

"Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!" (Heysemî, IV, 252)

Kuran-ı Kerim'deki Rum suresinde geçen ayet-i kerimede ise  "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." (Rum, 30/21) buyrulmaktadır.

Evlenmeye karar veren ve evlilik yolunda adım atan kişilerin hayırlı evlilik yapabilmeleri için okunacak dualar vardır. İşte, hayırlı evlilik yolunda okunması gereken dualar...

hayırlı evlilik duası

Hayırlı Evlilik İçin Hangi Dua Okunur?

Hayırlı evlilik duası, Taha Suresi’nin bazı ayetlerinden oluşur. Hayırlı evlilik yapabilmek için önce başka bir dua okunur, ardından da Taha Suresinin ilk 12 ayeti 21 defa tekrar edilir. Bu ayetler şunlardır:

Bismillahirramniirrahim

Taha

Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka

İlla tezkiratel limey yahşa

Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula

Errahmanü alel arşisteva

Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera

Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa

Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül hunsa

Ve hel etake hadiysü musa

İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda

Felemma etaha nudiye ya musa

İnnı ene rabbüke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva

Anlamı: Tâ Hâ.

Ey Muhammed!) Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah'ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.

(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.

Rahmân, Arş'a kurulmuştur.

Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O'nundur.

Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.

Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.

Mûsâ'nın haberi sana ulaştı mı?

Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum). Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum" demişti.

Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: "Ey Mûsâ!"

Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ'dasın.

Hayırlı Bir Evlilik Duası Nasıl Okunur?

Hayırlı evlilik duasının okunuşuna, öncelikle gusül abdestli almakla başlanır. Daha sonra 6 rekat namaz kılınır, namaza başlamadan önce de hayırlı evlilik için niyet edilir. Daha sonra “ Allahümme ente halakteni ve ente tehdini ve ente tutimuni ve ente tesgini ve ente tümitüni ve ente tuhyini” ayeti 7 defa tekrarlanır. Bu ayet tekrarlandıktan sonra da da 21 kere Taha Suresinin ilk 12 ayeti okunur ve edilen niyete bağışlanır.

Hayırlı Bir Evlilik İçin Okunacak Esma’ül Hüsnalar Nelerdir?

Hayırlı evlilik amacıyla söylenen Esma’ül Hüsnalar, şunlardır:

·         El- Vedud: seven ve sevilmeye layık,

·         El- Cami: istediği varlığı, istediği zaman bir arada toplayan,

·         El- Mucib: kullarının dualarına karşılık veren anlamlarındadır.

Allah’ın bu isimleri, Haşr suresi ile beraber okunduğu zaman çok makbul sayılır. Haşr suresinden bulunan 3 ayetle beraber bu isimler söylenir. Esma’ül Hüsnaların ayetlerle okunuşları şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud (7 kez söylenecek)

Huvallahulleziy la ilahe huve ‘alimulgaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu

Ya Cami (7 kez söylenecek)

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul muminul muheyminul aziyzul cabbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune

Ya Mucib (7 kez söylenecek)

Huvallahul halıkul bariy- ulmusavviru lehumesma ulhuna yusebbihu leh uma fiysemavati vel’ardı. Ve huvelaziyzulhakiymu. (Amin)

Hayırlı Evlilik İçin Okunan Dualar Ne Zaman Okunmalıdır?

Hayırlı evlilik duaları, her gün yatsı namazının kılınması ardından okunabilir. Belirli bir gün sınırlaması yoktur. Kişiler hayırlı evlilik yapana kadar bu duaları okuyabilirler. Özellikle Perşembe geceleri fazladan niyet namazı kılıp bu duaları okumaları daha hayırlı sayılır.

 

Hayırlı Evlilik İçin Hangi Dua Okunur? ile ilgili etiketler dua