Gül Hastalığı İçin Hangi Dua Okunur?

Gül hastalığına sahip olanlar ve bundan rahatsızlık duyanlar tedavi yöntemlerini araştırıyor. Manevi olarak şifa yöntemi arayanlar bu duada birleşiyor. İşte, gül hastalığını geçirmek için okunan dua...

Gül hastalığına okunacak dua, kişilerin yüzlerinde farklı nedenlerden olan kızarıklıkların geçmesi için okunur. Kişilerin yüzlerinde kalıcı olabilecek lekeler veya ciddi hasarlara neden olabilir. Gül hastalığını geçirmek için kişilerin önce bir doktora başvurarak hastalıklarının nedenini öğrenmelerini gerekir. Daha sonra içten edecekleri dualarla hastalıkları şifa bulacaktır. Gül hastalığı için okunan dua ve anlamı şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim 

Allahümmeinnies’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’lahirati, Allahümmeinnies’elüke’l-afveve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali,

Allahümmesturavrati ve amin rav’ati.Allahümmehfaznimin beyni yedeyye ve minhalfi ve an yemini ve an şimali ve minfavki ve e’uzübi-azamatike en uğtalemintahti.

Allahümmeağninibi!l-ilmi ve zeyyinnibi’l-hilmi ve kerrimnibi’t-takva ve cemmilnibi’l-afiyeti.

Anlamı: Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim.Allah’ım,Senden, dinim,dünyam,çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim.Allah’ım,ayıplarımı kapat,beni, korkularımdan güvene kavuştur.Allah’ım,beni önümden,arkamdan,sağımdan,solumdan, ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan,kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekden,yere vurulmakdan,senin yüceliğine sığınırım.Allah’ım, beni ilim ile zenginleştir,hilm ile süsle,takva ile kereme kavuştur. Afiyetle güzelleştir.

Sağlık ve Şifa Duası Nedir?

Şifa duası, kişilerin her hastalıkları için Allah’tan sağlık dilemeleri için okunan bir duadır. Kişiler, kendi hastalıkları veya bir başka kişinin hastalıklarının geçmesi veya hafiflemesi amacıyla bu duayı okuyabilirler. Bu dua, gül hastalığı için de şifa verir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elükes sebate fil-emri.

Ve eslüke azimater ruşdi.

Ve eselüke şükra nimetike ve hğsne ibadetike.

Ve eslüke usanen sadikan ve kalben selimen.

Ve euzu bık emin şerri ma telemü.

Ve eselüke min hayrı ma telemü.

Ve esteğfiruke telemü inneke ente allamü’l guyub.

Anlamı: Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.

Sağlıklı Olmak İçin Okunacak Dua Var Mıdır?

Sağlık duası, halihazırda sıhhatli olan kişilerin hep sağlıklı kalmaları için ettikleri dualardan biridir. Sağlıkla ilgili okunan birçok dua vardır. Ancak bu dua, hem peygamber efendimizin hem de yakınlarının devamlı olarak okudukları dualardan biridir:

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.

Anlamı: Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Hasettiği zaman hasetçilerin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun.

Nazarla Gelecek Hastalıklardan Korunmak İçin Okunacak Dua Nedir?

Nazar ve sağlık duası, kem gözlü insanlardan gelen hastalıkların geçmesi için okunan bir duadır. Özellikle mide bulantısı, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı ve kusma başta gelen nazar belirtileridir. Şu dua okunursa, kişi nazarla gelecek hastalıklardan korunur:

Bismillahirrahmairrahim

Erkike min külli şey’in yüzike ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin.

Allahu yeşfike.

Bismillahir erkike

Anlamı: Allah’ın adıyla seni rahatsız eden her şeyden her türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah adıyla koruma diliyorum.

Gül Hastalığı Duası Nasıl Okunmalıdır?

Gül hastalığı duasının okunuşu, namaz kılındıktan sonra yapılmalıdır. Şifa duaları da gül hastalığı için okunabilir. Ancak niyet ederken ne için bu duanın okunacağı ve neye bağışlanacağı söylenmelidir. Belirli bir süresi yoktur. Kişiler istedikler namaz vaktinden sonra bu duayı okuyabilirler.

 

Gül Hastalığı İçin Hangi Dua Okunur? ile ilgili etiketler Gül hastalığı dua