Facebook, WhatsApp ve e-Mail yazışması delil sayılacak

Yargıtay, Facebook, WhatsApp ve e-Mail ve yazışmalarıyla ilgili emsal olacak bir karara imza attı. Karara göre bundan böyle Facebook ve Whatsapp yazışmaları ile e-postalar delil sayılacak.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, verdiği son kararla alacak davalarında yeni bir dönemin de kapısını araladı.

Mahkeme, alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi ve belgeleri delil niteliğinde saydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarafına tahakkuk ettirdiği prim borcunun iptali için harekete geçen işçi bir avukatla vekili olması için anlaştı.

Avukatla ücret sözleşmesi imzalamayan işçi, ilk duruşmaya girmediğini iddia ettiği avukata verdiği vekaleti iptal etti.

Buna rağmen alacaklı olduğunu öne süren avukat ise işçi hakkında icra takibi başlattı. Davacı olan işçi ise bunun üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Avukatın vekaletten azil nedeniyle avukatlık ücreti talep ettiğini, ancak davalıya herhangi bir borcu bulunmadığını dile getirdi.

Davalı avukatın söz konusu davanın ilk duruşmasına dahi girmeden azledildiğini, talep edilen avukatlık ücretinin fahiş olduğunu, davalının talimatı üzerine belirlediği kişilere avukatlık ücreti olarak bir kısım ödemenin yapıldığını, bu hususun taraflar arasındaki dijital ortamdaki yazışmalarla sabit olduğunu da delil olarak mahkemeye sundu.

Takip dosyasına konu borçtan dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini talep etti.

Davalı avukat ise; davanın reddini talep etti. Mahkeme ise davanın kısmen kabulü yönünde hüküm tesis etti. 

Mahkemenin bu kararı hem davacı hem de davalı tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise mahkemenin bu kararına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı.

Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığına dikkat çekilen Yargıtay kararında; bozma gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK’ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Yasada; 'Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.' yazılıdır.

Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Facebook, WhatsApp ve e-Mail yazışması delil sayılacak ile ilgili etiketler Facebook WhatsApp Yargıtay mahkeme e posta e-mail
GÜNÜN VİDEOSU

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu şimdi de TIR kullandı

Eski motosiklet dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, son olarak dev bir TIR'ın direksiyonuna geçti.