Enis Berberoğlu'ndan bir fezleke itirazı daha

CHP'li Enis Enis Berberoğlu'ndan mahkeme tarafından gönderilen fezlekeye bir itiraz daha geldi. Berberoğlu, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazda, fezlekenin yeniden yazılmasını talep etti.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali hükmü sonrası mahkemece yeniden yargılama kararı verilen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarınca, 3 ayrı suçtan hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekeye, ilk itirazın reddinden sonra ikinci kez itiraz edildi.

Enis Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, daha önce yaptıkları itirazı reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yeni bir itiraz dilekçesi sunarak, talebin reddi durumunda dilekçelerinin, yeni değerlendirme için üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

 Dilekçede, yerel mahkemenin, "aleyhe değiştirme yasağı" ilkesini bilerek ve isteyerek göz ardı ettiği belirtilerek, Berberoğlu'na İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (istinaf mahkemesi) Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329. maddesi uyarınca verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının, Yargıtay'ca onanarak 20 Eylül 2018'de kesinleştiği hatırlatıldı.

DİLEKÇEDEN

Yargıtay kararı sonrası Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiçbir vatandaşının, idari organının, mercii ya da yargı biriminin, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'na karşı "casusluk saikiyle suç işlediğine dair" bir iddiada bulunamayacağı aktarılan dilekçede, şu ifadeler yer buldu:

 "Müvekkile dair isnat, olağan kanun yollarında, sıralı bir şekilde hükmedilen yargısal kararlarla kesinleşmiştir. Yargıtay denetiminde geçerek, infazı basit (adi) suç rejimine tabi olan bir hükümle cezalandırılmış ve bu kapsamda TCK'nın 329. maddesi uyarınca 5 yıl 10 aylık hapis cezasıyla kendisine yönelik gerçekleştirilen yargı süreci anlamında bir 'kazanılmış hak' sahibi müvekkile karşı, TCK'nın 328. ve TCK'nın 330. maddeye dair 'casusluk' kastı içerir suçların 9 Şubat 2021 tarihli fezlekeye yazılması 'lekelenme hakkı', 'masumiyet karinesi' ve 'aleyhe değiştirme yasağı' kurallarının açık ve bariz şekilde ihlalidir. Kabulü mümkün değildir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından müvekkil hakkında 5 yıl 10 ay olarak hükmedilen hapis cezasının bir gün fazlasına dahi yeniden yargılama aşamasında hükmedilemeyecektir. Haliyle fezlekede, TCK'nın 329. maddesi dışında bir sevk maddesinin varlığı hukuken kabul edilemez."

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, fezlekeye yönelik daha önce yapılan itirazı değerlendirmiş ve 12 Şubat'ta verdiği kararla bu talebi reddetmişti. Ret kararında, şu ifadeler kullanılmıştı:

"İddianamede cezalandırılması talep edilen kanun maddeleri ile mahkemece ve istinaf mahkemesince yapılan yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre (TCK) 328/1, 329/1 ve 330/1 olarak değişkenlik gösterdiği, bu nedenle mahkememizce düzenlenen fezlekeye her 3 kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu dikkate alınarak fezlekede düzeltilecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine karar verilmiştir. "

Enis Berberoğlu'ndan bir fezleke itirazı daha ile ilgili etiketler Enis Berberoğlu mahkeme fezleke itiraz