e-Fatura Programı Nedir?

e-Fatura programı; elektronik fatura sistemi olarak adlandırılan yeni nesil teknolojinin imkanları kullanılarak tasarlandığı için geleneksel olarak hazırlanan kağıt faturalandırma yöntemlerinden daha verimli ve hızlı sonuçlar sunan bir programdır.

05.03.2010 tarihinde yayınlanan 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçen ve o tarihten bu yana Türkiye’de uygulanmakta olan e-Fatura programı, günümüzde dünya çapında kullanılan bir faturalandırma sistemidir. İşletmeler için büyük kolaylık sağlayan e-Fatura programı nedir, ne işe yarar, kullanmanın avantajları nelerdir gibi merak edilen soruların cevapları ve daha fazlası için yazının devamını okuyabilirsiniz.

e-Fatura Programı Nedir?

e-Fatura programı; Vergi Usul Kanunu gereğince faturaların elektronik ortamda düzenlenmesine, gönderilmesine ve saklanmasına olanak sağlayan bir uygulamadır. Ayrıca faturanın Gelir İdaresi tarafından belirlenen format ve standartlara uygunluğu, gönderenin kimliği ve doğruluğu, elektronik belgenin geçerliliği ve içeriğinin bütünlüğü gibi bilgilerin güvenilirliğinin kontrol edilebilmesi amacıyla Başkanlık tarafından oluşturulmuş bir uygulamadır. Bu sayede kayıt dışı ekonomi ris"kini en aza indirir. e-Fatura programı sayesinde satıcı ve alıcı arasındaki faturalandırma süreci tamamıyla elektronik ortamda gerçekleştirilir. Ocak 2010 tarihinden bu yana yıllık mali cirosu 5 milyon TL üzerinde olan işletmelerin e-Fatura programı kullanma zorunluluğu vardır. Yıllık cirosu 5 milyonun altında olan işletmeler ise gönüllü olarak e-Fatura programı kullanıcısı olabilir.

e-Fatura Programı Ne İşe Yarar?

Teknolojinin yaşamın her alanında kendisine yer bulmasıyla birlikte e-Fatura programı günümüzde pek çok işletme tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi, karşı tarafa iletilmesi ve saklanması işletmeler için büyük kolaylık sağlamaktadır. Kağıt fatura ile düzenlenişi, içerisinde yer alan bilgiler ve bağlayıcılığı bakımından hukuki olarak aynı niteliğe sahip olan e-Faturayı kağıt faturadan ayıran en önemli özellik, faturalandırma sürecinin elektronik ortamda gerçekleşmesidir.

e-Fatura Programı Kullanma Avantajları Nelerdir?

e-Fatura programı kullanmanın işletmeler için önemli avantajları vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

● İşletmeleri kağıt ve lojistik masrafından kurtararak mali tasarruf sağlaması,
● Zaman tasarrufu,
● Anında karşı tarafa iletilebilmesi,
● Yanlış yapma riskini en aza indirmesi,
● Arşivleme maliyetine gerek olmaması.

e-Fatura Programı Nedir? ile ilgili etiketler