Düşmanın defolup gitmesi için hangi dua okunur? Düşmanları uzaklaştıran dualar

Düşmanlarınızın olduğunu düşünüyorsanız ve onlardan gelebilecek kötülüklerden korkuyorsanız düşmanı uzaklaştıran duaları okumanızda fayda olacaktır. Düşmanların şerrinden korunabilmek için okunan birçok dua vardır. İşte, düşmanın defolup gitmesi için okunan dualar…

Düşmanlarınızın başınıza açabileceği dertleri önlemek ve onların hilelerini bozmak için okumanızda fayda olan dualar vardır. İşte, düşmanların kötülüklerinden koruyan o dualar…

DÜŞMANIN DEFOLUP GİTMESİ İÇİN OKUNAN DUALAR

Bismillahirrahmanirrahim

• Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli şeytânin.
• Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli belâin ve kadâin.
• Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli a’dâin.
• Lâ ilâhe illa’llâhü’l-melikü’l-cebbâr.
• Lâ ilâhe illa’llâhü’l-vâhidü’l-kahhâr.
• Lâ ilâhe illa’llâhü’l-müheyminü’s-settâr.
• Lâ ilâhe illa’llâhü’l-kebîru’l-müteâlü birahmetike yâ erhame’r-râhimîn.

Düşmanın Defolup Gitmesi İçin Dua 2;

Bismillahirrahmanirrahim
• Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.
• Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.
• Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.
• Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.
• Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ.

Düşmanın Hilesini Bozmak İçin Dua 1;

• Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat.
• Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.
• Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr.
• Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

Bu duanın adı Salaten Tüncina’dır. Sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda okununca dünyanın tüm düşmanlarından sizi koruyup kurtaracağı gibi ahıretin sıkıntılarından da sizi azat eder.

Düşmanın Hilesini Bozmak İçin Dua 2;

Hasbiyallhu la ilahe illa hu,aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim..

Burada Allah bana yeter, Ondan başka ilah yok. Ben ona güvendim, o büyük arşın rabbi demiş olursunuz. Sonunda da Allah bana yeter. Allah2ım şu kulunun bana olan düşmanlığını boz, hilesini gör, sen oyun bozanların en şahısın. Tüm oyunları bilirsin, beni o kulundan gelecek tüm kötülüklerden koru diye dua edebilirsiniz.

Düşmanın defolup gitmesi için okunan bir diğer dua ise şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim
Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.

Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.

Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.

Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.

Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ.

Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Kötülüklere Karşı Durmak İçin Hangi Dua Edilir?

Her türlü kötülüğe karşı edilecek dua, şöyledir:

Bismillahirrahmânirrahîm,
Messethümül be’sâü veddarrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’l mevtü min külli mekânin, feleyse lehul yevme hâhünâ hamımün, velâ ta’âmun illâ min ğislîn.

Yunus Duası Nedir?

Yunus duası, 15 ayetten oluşan ve kişinin düşmanlarından korunması için okuduğu bir duadır. Özellikle devlette yüksek mevkilerde olan kişiler tarafından okunması gerektiği söylenmiştir. Oldukça etkili bir duadır. Kişilerin her gün 75 kere abdestli bir şekilde Yunus Suresini okumasından sonra düşmanları, arkasında iş çeviren ve kuyusunu kazanlar tek tek yok olacaktır. Düşmanların defolup gitmesini sağlar ve kişi huzurlu bir hayat geçirir.

İnşirah Suresi Ne İçin Okunur?

İnşirah suresinin okunuş amacı, kişinin düşmanlarını kendinden uzak tutmasıdır. Bu sure, her gün yatsı namazından sonra en az 7 defa okunmalı ve okunduktan sonra da Allah’a dua edilmelidir. İnşirah suresinin okunuşu şöyledir:
Bismillahirrahmânirrahîm.
Elem neşrah leke sadrek
Ve vada'na 'anke vizreke
Elleziy enkada zahreke
Ve refa'na leke zikreke
Feinne me'al'usri yüsren
İnne me'al'usri yüsren
Feiza ferağte fensab
Ve ila rabbike ferğab

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Senin için bağrını açmadık mı?
İndirmedik mi senden o yükünü?
O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
Senin şanını yüceltmedik mi?
Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

Düşmanların Kahrolup Kırılması İçin Edilecek Dua Hangidir?

Düşmanları harap edecek dua şöyledir:
Bismillahirrahmanirrahim
Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.

Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.

Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.

Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.

Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ.

Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Bu dua, düşmanların defolup gitmesi için okunacak dua ile aynıdır. Düşmanları kişiden uzaklaştırmasıyla beraber yok etmesi veya kırması için niyetinin farklı edilmesi gerekir. Ayrıca namaz kıldıktan sonra değil yatmadan, karanlık ve kimsenin bulunmadığı bir ortamda okunması gerekir. Dualar düzenli bir şekilde okunduğunda Allah’ın da izniyle kabul olur.

 

Düşmanın defolup gitmesi için hangi dua okunur? Düşmanları uzaklaştıran dualar ile ilgili etiketler dua
GÜNÜN VİDEOSU

Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninde Gazze tahammülsüzlüğü! “Gazze’nin Allah belasını versin”

Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı Gazze pankartına müdahale edildi. Kamera arkasında konuşan ve akademisyen olduğu belirtilen bir şahıs, “Gazze’nin Allah belasını versin” ifadesini kullandı.